de-huidige-generatie-jongeren-kennis-is-macht

Article

De huidige generatie jongeren: Kennis is macht

Onderzoeken ‘Youth Progress Index’ en ‘Progressing Youth’ schijnen licht op de toch wel benauwde situatie van jongeren wereldwijd, en komen met adviezen hoe we dit samen kunnen aanpakken.

De jeugd van nu, jongeren met een leeftijd van onder de 30 jaar, zijn goed voor meer dan de helft (50,5%) van de wereldbevolking en daarmee de grootste generatie jongeren ooit. Echter zijn zij steeds minder betrokken bij politieke processen dan eerdere generaties. Wat kunnen we hieraan doen?

Voor het eerst in de geschiedenis lopen jongeren het risico slechter af te zijn dan hun ouders. Ze vormen het deel van de bevolking met het grootste risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze zijn ondervertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen en er is nog een lange weg te gaan voordat alle jongeren volledig toegang hebben tot hun rechten. Wat als we een dieper begrip zouden kunnen opbouwen over wat het nu écht betekent om vandaag de dag jong te zijn?

Youth Progress Index

De Youth Progress Index (YPI) is een raamwerk welke waardevolle inzichten biedt in de kwaliteit van leven van jongeren over de hele wereld. Onafhankelijk van economische indicatoren toont het de prestaties van landen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, maatschappelijke en politieke participatie en ecologische duurzaamheid. Het inzicht wat het raamwerk creëert is bedoeld om beleidsmakers, jeugdactivisten, jongerenorganisaties en bedrijven te activeren om bij te dragen aan verbetering. Door dit te stimuleren, kunnen jongeren betere toegang tot hun rechten krijgen en zodanig in een sterkere positie verkeren om bij te kunnen dragen aan het bereiken van duurzame ontwikkeling.

Progressing Youth

Deloitte heeft de inzichten uit de YPI gebruikt om de impact van digitale factoren en sociale dynamiek op jongeren te onderzoeken. De inzichten zijn samengebracht in de publicatie ‘Progressing Youth’. Een van de conclusies is dat er meer nodig is dan technologie en dat grotere maatschappelijke betrokkenheid en een sterk ondernemingsklimaat nodig is om een betere toekomst voor de jongeren te creëren.

Om dit te doen, biedt Progressing Youth een reeks aanbevelingen om de jongeren wereldwijd meer gerichte en succesvolle ondersteuning te bieden. Hoewel jongeren in elk land andere ondersteuning nodig hebben, moeten leiders van het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving overwegen hoe deze aanbevelingen in hun rechtsgebieden kunnen worden opgenomen.

De jongeren van nu zijn steeds minder betrokken bij politieke processen dan eerdere generaties

De situatie in Nederland

Nederland scoort zeer goed: Nederland staat in de YPI 7e van de in totaal 102 landen op basis van de volgende drie hoofd dimensies:

  • Eerste levensbehoeften
    Nederland behaalt de 8e plek op basis van voeding en medische zorg, water en sanitair, onderdak, en veiligheid.
  • Welzijn
    Nederland plaatst zichzelf als 4e wat betreft toegang tot basiskennis, toegang tot informatie en communicatie, gezondheid en welzijn, en kwaliteit van de omgeving.
  • Kansen
    Nederland staat op de 9e plek als het aankomt op persoonlijke rechten, vrijheid van keuze, inclusie, en toegang tot voortgezet onderwijs.

Deze resultaten laten zien dat jongeren in Nederland een relatief hoge kwaliteit van leven hebben. Op basis van onze huidige positie zou Nederland een voorbeeldrol kunnen innemen om te laten zien hoe wij met verandering en aanpassing omgaan. Juist wat betreft de verschillende aanbevelingen blijft het belangrijk om de meerdere stakeholders (de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap) te kunnen betrekken en activeren. Daarnaast neemt de score van het YPI onderzoek niet weg dat er ook in Nederland nog ruimte voor verbetering is.

Dus, wat nu?

Voor armere landen kan een toename van economische prestaties snel leiden tot succes van de vooruitgang van jongeren, maar hoe welvarender landen worden, hoe minder belangrijk economische prestaties blijken te zijn. Dit suggereert dat meer dan economische welvaart nodig is om de sociale vooruitgang van jongeren te bevorderen. De zakelijke en politieke omgeving lijkt een rol te spelen en de genoemde onderzoeken suggereren dat het belangrijk is om e-overheid te bevorderen en voorwaarden te scheppen voor een goed ondernemingsklimaat om kansen voor jongeren te ondersteunen. Verder moeten maatschappelijke leiders  – de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap – een omgeving creëren die een eerlijk verkiezingsproces, burgerlijke vrijheden, een functionerende overheid, politieke participatie en politieke cultuur mogelijk maakt.

De betrokkenheid van Deloitte bij onderzoek naar het welzijn van jongeren vloeit voort uit een bredere ambitie om impact te willen maken op de samenleving. Het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen vereist samenwerking. Deloitte heeft de afgelopen jaren veel samengewerkt en samenwerkingen tot stand gebracht rondom complexe maatschappelijke vraagstukken

Vond u dit nuttig?