De oude Nieuwe Wereld van het strafrecht

Article

De oude Nieuwe Wereld van het strafrecht

Oververtegenwoordiging van minderheden in strafrechtstelsels

Oververtegenwoordiging van minderheden in onze strafrechtstelsels wordt soms gepresenteerd als een landspecifiek probleem. In feite is het in veel landen een endemisch en complex probleem.

Er is veel discussie geweest over de vraag of het strafrechtsysteem alle leden van de samenleving gelijk behandelt. Ons internationale project over de toekomst van het strafrecht heeft uitgewezen dat een dergelijke disproportionaliteit in veel landen bestaat.

Waarom is dit zo? Zijn deze groepen vatbaar voor criminele activiteiten? Is er vooroordeel tegen deze groepen door individuele politie of rechters? Of is discriminatie endemisch in rechtsstelsels?

Internationale vergelijkingen van strafrechtstelsels wijzen op diepgewortelde systemische en structurele problemen in gekoloniseerde staten zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 

Culturele verschillen, met name het gebrek aan acceptatie door leden van de reguliere cultuur van andere culturele praktijken, kunnen gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de onevenredigheid. In veel westerse landen bijvoorbeeld, wordt gezag gegeven aan bepaalde mensen zoals de politie. Mensen die bekend zijn met deze hiërarchie zullen dienovereenkomstig handelen. Verschillende culturele uitingen van macht kunnen leiden tot conflicten tussen de overheidsfunctionarissen en de minderheden, waarbij aan geen van beide kanten een belediging is bedoeld.

Als zodanig richt deze blog zich op inheemse volkeren en afstammelingen van slaven, en hoe de acties van vorige generaties de uitkomsten van toekomstige generaties hebben gevormd en waarschijnlijk zullen blijven bepalen.

Onderzoek "De toekomst van het strafrecht"

Deze blog is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken.

Lees alle artikelen hier:

De toekomst van het strafrecht

Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem

COVID-19 en het strafrechtsysteem

Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Did you find this useful?