Article

De Product Owner als cruciale en meest onderschatte rol voor succesvol Agile werken

Een perspectief in de context van de publieke sector

Terwijl een groeiend aantal overheidsorganisaties zoekt naar manieren om optimaal te profiteren van de voordelen van Agile werken, blijft het invullen van een aantal specifieke Agile rollen voor diverse organisaties een uitdaging. De Product Owner is hierin het meest onderschat, en de grootste uitdaging.

3 kerntaken van de PO

De rol van Product Owner (hierna ‘PO’) is uniek voor Agile: een capabele en goed ondersteunde PO is cruciaal voor succesvol Agile werken. De PO heeft drie kerntaken:

1. Waarde creëren voor (eind)gebruiker

2. Borgen van kwaliteit van opgeleverde producten

3. Zorgdragen voor snelle en doeltreffende besluitvorming

Waarom de rol van PO vooral binnen de overheid complex kan zijn

Er zijn verschillende redenen waarom de rol van de PO een uitdaging is, met name in de publieke sector. Regelmatig wordt de Product Owner bijvoorbeeld niet vrijgesteld van andere verplichtingen. Ook kan de complexe wet- en regelgeving belemmerend werken, en is het onduidelijk wie er besluiten kunnen nemen

De ondersteunende structuur voor Product Owners: voorwaarden voor succes

Om de geschetste uitdagingen te adresseren is er een aantal oplossingen die het succesvol uitvoeren van de PO rol kan ondersteunen. Aangezien PO’s bij voorkeur langdurig met dezelfde teams samenwerken, moeten de geboden oplossingen structureel zijn. Er zijn een aantal factoren zorgen voor een goede ondersteuning van de PO rol en dragen bij aan het succes. Download het artikel om meer te weten te komen over de 8 succesfactoren.

Wilt u meer weten over de rol van de Product Owner en Agile werken?

Neem dan contact op met Tessa van den Berg of Ernst Beskers.

Vond u dit nuttig?