De toekomst van de financiële functie binnen de Rijksoverheid

Article

De toekomst van de financiële functie binnen de Rijksoverheid

3 onderdelen om toegevoegde waarde te bieden

De financiële functie van de Rijksoverheid is sterk aan het veranderen. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe kansen en ook de rol van de financiële functie in de organisatie is in ontwikkeling. In dit artikel presenteren we onze visie op de toekomst van de financiële functie binnen de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid geeft jaarlijks ruim €300 miljard euro uit. Dat onze burgers erop vertrouwen dat de overheid verstandig met dat geld om gaat is een groot goed. Nederland wordt steevast hoog gewaardeerd in internationaal vergelijkend onderzoek naar het vertrouwen in en de integriteit van het openbaar bestuur. De financiële functie speelt hierin een belangrijke rol: de basis is op orde. De cijfers kloppen en geld wordt volgens de regels uitgegeven. De rechtmatigheid van de overheidsuitgaven staat niet ter discussie: de overheid is financieel gezien ‘in control’.

Maar geldt dat ook voor het beleid? Kan de Rijksoverheid met zekerheid zeggen dat met het beleid en de daaraan gekoppelde investeringen de doelstellingen worden bereikt? Effectmeting is een grote uitdaging voor de Rijksoverheid. De oplossing komt door de toenemende beschikbaarheid van informatie en nieuwe technologieën steeds dichterbij. De financiële functie heeft de ervaring en de mogelijkheden om dit potentieel te benutten. Zeker in een tijd waarin opnieuw grote ombuigingen verwacht worden kan de financiële functie een zeer waardevolle rol spelen door de gevolgen van diverse scenario’s door te rekenen en zo politieke besluitvorming te
ondersteunen.

In dit document presenteren we onze visie op de toekomst van de financiële functie binnen de Rijksoverheid. Onze visie bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Digitalisering van de financiële functie; in dit onderdeel gaan we in op de technologische ontwikkelingen die impact hebben op de aard van de werkzaamheden binnen de financiële functie, de benodigde competenties van de medewerkers en manier van werken.

  2. Van boekhouder naar business partner; de financiële functie beweegt zich steeds meer naar de rol van business partner voor de organisatie. Als gevolg van alle technologische ontwikkelingen heeft de financiële functie meer mogelijkheden om die rol van business partner in te vullen bij bijvoorbeeld het opstellen van analyses en business cases.

  3. De financiële functie als aanjager van de informatiegestuurde organisatie; als sluitstuk van onze visie zien we organisaties zich steeds meer ontwikkelen tot een informatiegestuurde organisatie. In de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie kan de financiële functie een belangrijke aanjaagrol vervullen vanwege haar ervaring met het beheer van informatie, het opleveren van inzicht in periodieke rapportages en het gebruik van nieuwe technologieën.
    Ieder onderdeel sluit af met een aantal acties waarmee je vandaag al gelijk kan beginnen. Acties die nodig zijn om vanuit de financiële functie in te spelen op alle ontwikkelingen en zo ook in de toekomst relevant te blijven voor de organisatie.

Lees het volledige rapport via de button aan de rechterzijde. Bij vragen kun je contact opnemen met de onderstaande contactgegevens.

Lees het rapport: Toekomst van de financiele functie
Did you find this useful?