De toekomst van online onderwijs

Article

De toekomst van online onderwijs

Zonder iteraties geen innovatie

Bill Gates: “Now more than ever is the time to shrug the rigid definition of innovation. We need to embrace iteration as an integral part of innovation, because without iteration, we could see the death of innovation”. Het niet erkennen van iteraties als een essentieel onderdeel van innovatie is wat Massive Open Online Courses (MOOCs) in de media de das om doet.

MOOCs bevinden zich in de ‘Trough of Disillusionment’

De afgelopen jaren is er een ware hype geweest rondom MOOCs. Kranten schreven erover, politici namen er standpunten over in, onderwijsinstellingen gingen mee in de hype (of juist niet) en leraren verdedigden de voordelen van fysiek onderwijs. Massive courses werden neergezet als een baanbrekende sociale innovatie in het onderwijs en zouden moeten zorgen voor toegankelijk onderwijs voor iedereen ter wereld. Na de positieve storm rondom de MOOCs was er het afgelopen jaar een veel negatiever geluid te horen. In de praktijk blijken MOOCs niet te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen en het beeld wat van tevoren is gecreëerd. De aantallen inschrijvingen zijn nog steeds gigantisch, maar het aantal studenten dat daadwerkelijk een vak afrondt, is zeer beperkt. Bovendien zijn de deelnemers vaak al gediplomeerd. Zelfs Sebastian Thrun (een van de ‘Founding Fathers’ van het concept) leek op een bepaald punt teleurgesteld in de resultaten.

Deze teleurstelling in de MOOCs is tekenend voor de ‘Trough of Disillusionment’ in de Gartner Hype Cycle. Er zijn mogelijkheden om uit dit dal te klimmen: door het product iteratief te blijven aanpassen zodat het voldoet aan de wensen van nieuwe gebruikers, maar ook zodat het tegelijkertijd blijft passen bij de ‘early-adopters’.


De rol van iteratie om te komen tot innovatie moet niet onderschat worden

Innovaties zijn, zoals Bill Gates zegt, onderdeel van een iteratief proces, waarbij je door middel van feedback en experimenteren met nieuwe ideeën tot een steeds beter product komt. Zo ver komt het echter niet altijd, want veel innovaties worden afgeschreven voor het iteratieve proces kan plaats vinden. Er zijn vaak veel belangen gemoeid met het snel slagen van een experiment. Als dit niet van de grond komt, is men snel geneigd om het product de rug toe te keren, maar ‘without iteration, we could see the death of innovation’. Wat betekent dit nu voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen die ondanks de negatieve geluiden MOOCs toch als onderdeel van hun (blended) learning curriculum willen inzetten?


Deloitte’s onderwijsvisie 2020 onderschrijft de toekomst van online onderwijs

In de onderwijsvisie van Deloitte voor 2020 worden MOOCs of online onderwijs als een belangrijk leermiddel neergezet, voorwaarde is wel dat bij de introductie van online onderwijs door onderwijsinstellingen (al dan niet in de vorm van blended learning) goed moet worden gekeken naar het doel dat wordt nagestreefd. Als er een heldere doelgroep en doelstelling kunnen worden bepaald kunnen elementen van de huidige MOOCs en platfora worden gebruikt voor de ontwikkeling van eigen online onderwijs. Hierbij is het belangrijk om dit nieuwe product te blijven verbeteren in zo kort mogelijke iteratieslagen, en niet te vergeten dat een nieuw product tijd nodig heeft om ‘volwassen’ te worden. In feite start de instelling dan een eigen innovatie- en iteratiecyclus die voortbouwt op het huidige onderwijs.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over innovatie in onderwijs? Neem dan contact op met Sabine Plantinga via +31 (0)88 288 3108.

Vond u dit nuttig?