De transformatie van de bedrijfsvoering in de publieke sector

Article

Zelfrijdende auto's of wagenparkbeheer: een metafoor in transformatie

Waar moet de prioriteit van publieke organisaties liggen om te kunnen transformeren? 

De combinatie van innovatie, digitale technieken en data analyse verhoogt de kwaliteit én de wendbaarheid van bedrijfsvoering binnen publieke organisaties aanzienlijk.

Wendbaarheid als uitdaging

Er is een nieuw buzzword in de publieke sector: innovatie! De afgelopen jaren waren ‘Lean Six Sigma’ en ‘continu verbeteren’  de uitgangspunten binnen de bedrijfsvoering en werden overal Lean Six Sigma Belts opgeleid. Nu is deze focus verschoven naar innoveren en dan met name digitaal. De huidige maatschappij vraagt immers om digitale bereikbaarheid, burgers nemen meer initiatief en stellen hoge eisen aan publieke diensten. Die eisen gaan niet alleen over transparantie, maar ook over dienstverlening op maat en (technologische) wendbaarheid. 

Verschillende publieke organisaties zetten al innovatieve producten in om (maatschappelijke) uitdagingen aan te gaan, resulterend in mooie initiatieven. Tegelijkertijd zien wij dat publieke organisaties in hun bedrijfsvoering vaak minder up-to-date zijn. Zij zijn niet wendbaar en hebben daarom moeite om tegemoet te komen aan de veranderende wensen van de burgers. Het blijkt lastig om silo’s (de schotten tussen afdelingen) te overstijgen. Dit belemmert de dienstverlening; de klant staat niet centraal. Dit maakt het lastig om tegemoet gekomen aan de maatschappelijke roep om een efficiënte en transparante overheid en tegelijkertijd ook aan de kwaliteit die burgers eisen.

Innovatie & onderhoud: hoe doe je dit tegelijkertijd?

Naast de innovaties die maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen, moet er achterstallig onderhoud gepleegd worden om de publieke sector toekomstbestendig en wendbaar te maken. In dit artikel laten wij zien hoe processen snel, efficiënt en continu kunnen worden geoptimaliseerd en hoe dit de basis legt voor de innovatieve transformatie binnen de publieke sector. 

Waar begint een publieke organisatie met ‘sleutelen’?

Naast de innovaties (de zelfrijdende auto) die maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen, moet er achterstallig onderhoud gepleegd worden (het wagenparkbeheer) om de publieke sector toekomstbestendig en wendbaar te maken. 

Leer in het artikel hoe processen snel, efficient en continu kunnen worden geoptimaliseerd, en hoe dit dit basis legt voor innovatieve transformatie binnen de publieke sector. 

Het artikel is hier te downloaden.

Wilt u meer weten over de optimalisatie van uw bedrijfsvoering? Neem dan contact met ons op.

Vond u dit nuttig?