Deens preventiebeleid voorbeeld voor Nederland

Article

Deens preventiebeleid voorbeeld voor Nederland

De zorgsector staat voor grote uitdagingen om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in de zorg te kunnen blijven garanderen. Wat betekent dit voor zorginstellingen en wat vraagt dit van gemeenten? Deloitte is van mening dat onder andere gerichte preventie hier uitkomst in kan bieden. Zowel primaire en secundaire preventie zijn hier van belang. Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald(e) gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen. Bij secundaire preventie wordt er naar gestreefd om verergering te voorkomen. Het ontbreekt bij gemeenten echter nog vaak aan concrete handvatten.

Tijdens het onlangs gehouden werkbezoek in Denemarken is Deloitte in gesprek gegaan met professionals in het zorgveld over hun best practices op het gebied van preventie van eenzaamheid onder ouderen. Eenzaamheid onder ouderen is in veel gemeenten in Nederland een probleem. Denemarken kan gezien worden als één van de voorlopers op het gebied van actieve preventieprogramma’s.


Het belang van integrale samenwerking 

Een aantal dingen viel op. Allereerst het belang van integrale samenwerking waarbij elke partij nog een eigen specialisme vervult. Door verscheidene gemeenten in Denemarken zijn preventie-consulenten aangesteld om eenzaamheid bij ouderen op te sporen en door middel van preventieprogramma’s tegen te gaan. Belangengroepen implementeren publieke campagnes om het thema bespreekbaar te maken en veel Deense burgers zijn hierbij betrokken door het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ook het bedrijfsleven en verschillende kennisinstituten zijn onderdeel van de integrale samenwerking en helpen bij het ontwikkelen van de juiste instrumenten om een aanpak op effectiviteit te meten en te evalueren. Om het contact met ouderen te verbeteren en op die manier eerder in te kunnen grijpen heeft de Deense wet het huisartsen en zorgverleners verplicht om ouderen vanaf 75 jaar minimaal een keer per jaar te bezoeken om zowel de fysieke als de mentale en sociale gezondheid te meten.


Technologische innovatie in ouderenzorg en preventie 

Naast voorloper in de manier waarop integrale samenwerking is ingericht, is Denemarken ook voorloper op het gebied van technologische innovatie in ouderenzorg en preventie. Zo zijn er toepassingen ontwikkeld die het zelfstandig wonen van ouderen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de “Butlerbot”, die minder-validen helpt bij huishoudelijke taken en ondersteuning biedt bij eten en drinken. Op het gebied van eenzaamheid is er Zora de zorgrobot, die, door middel van artificiële intelligentie, een gesprek kan voeren met een oudere. Met de toenemende populatie in zowel Denemarken als Nederland en afnemende mankracht en budget bieden dit soort innovaties uitkomsten.

Kortom, uit het werkbezoek in Denemarken zijn een aantal dingen gebleken. Bevorder een integrale samenwerking bij preventie interventies en maak gebruik van de wereld van de technologie. Nederland kan hier nog lering uit trekken. Ook de cijfers tonen dit aan. Slechts 25% van de ouderen in Denemarken ervaart eenzaamheid, waar dat in Nederland 50% van de ouderen beslaat.

Om dit aantal terug te dringen, de juiste inrichting van een integrale ketensamenwerking en het vormgeven van preventiebeleid heeft Deloitte waardevolle kennis beschikbaar vanuit onder andere de proeftuinen gerichte preventie. 


Inspiratiereis naar Scandinavië 

In november 2015 wordt er ook een Scandinavië reis georganiseerd in het kader van “best practices” van transformaties en innovaties in het sociaal domein. Met deze reis stellen wij professionals in staat om met deze best practices uit de eerste hand te horen en mee te maken. Interessant voor jou als professional of voor jouw klant? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.


Meer weten?

Wilt u meer weten over gerichte preventie of over de Scandinavië reis? Neem dan contact op met Marly Kiewik via +31 (0)88 288 7490 of Jason Jie via +31 (0)88 288 1495.
 

Vond u dit nuttig?