Deloitte raamcontractant Rijksoverheid

Article

Deloitte raamcontractant Rijksoverheid

De preferred supplier van het Rijk

Deloitte is in 2016 voor meerdere rijksbrede (advies) diensten als ‘preferred supplier’ uitgekozen voor een periode van 2-4 jaar. De percelen omvatten interim management & organisatieadvies (IMOA), financieel advies en auditdiensten. In het online magazine wordt uitgelegd waar het Rijk Deloitte voor kan inschakelen.

Heeft u een behoefte aan organisatieadvies en -verandercapaciteit, financieel advies of auditdiensten maar is dit niet altijd intern voorhanden? Om hier op een gerichte wijze invulling aan te geven, hebben de ministeries en agentschappen van de Rijksoverheid de handen ineengeslagen in de vorm van de rijksbrede raamovereenkomsten. Met deze bundeling van krachten verwachten de ministeries door standaardisatie en harmonisatie van de portefeuille van externe dienstverleners de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

Deloitte is raamcontractant in de volgende rijksbrede contracten:

Rijksbrede Raamovereenkomst Interim-management en Organisatieadvies
Perceel 1: Strategisch Interim Management
Perceel 4: Organisatieadvies

Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten
Perceel 1: Inspanningsgerichte Financial Auditdiensten
Perceel 3: Inspanningsgerichte IT Auditdiensten
Perceel 4: Resultaatsgerichte Audit- en audit gerelateerde diensten

Rijksbrede aanbesteding Financiële Adviesdiensten
Perceel 5: Financiële adviesdiensten onderzoek

Alle raamovereenkomsten zijn vanaf 2016 van kracht geworden en hebben een looptijd van 2 jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal 1 jaar.

Leer meer over de rijksbrede mantels

Lees het online magazine

Wilt u meer weten over de mantels en onze dienstverlening?

Speciaal voor de Rijksoverheid heeft Deloitte een online magazine ontwikkeld waarin onze diensten met betrekking tot deze mantels verder worden toegelicht. Kom te weten of uw organisatie van deze mantel gebruik kan maken en welke voordelen dit u kan bieden.

Het volledige magazine leest u hier

Vond u dit nuttig?