Deloitte raamcontractant Rijksoverheid

Article

Deloitte raamcontractant Rijksoverheid

De preferred supplier van het Rijk

Deloitte is in 2016 voor meerdere rijksbrede (advies) diensten als ‘preferred supplier’ uitgekozen voor een periode van 2-4 jaar. De percelen omvatten interim management & organisatieadvies (IMOA), financieel advies en auditdiensten. In het online magazine en het IMOA boekje wordt uitgelegd waar het Rijk Deloitte voor kan inschakelen.

Heeft u een behoefte aan organisatieadvies en -verandercapaciteit, financieel advies of auditdiensten maar is dit niet altijd intern voorhanden? Om hier op een gerichte wijze invulling aan te geven, hebben de ministeries en agentschappen van de Rijksoverheid de handen ineengeslagen in de vorm van de rijksbrede raamovereenkomsten. Met deze bundeling van krachten verwachten de ministeries door standaardisatie en harmonisatie van de portefeuille van externe dienstverleners de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

Deloitte is raamcontractant in de volgende rijksbrede contracten:

Rijksbrede Raamovereenkomst Interim-management en Organisatieadvies
Perceel 1: Strategisch Interim Management
Perceel 4: Organisatieadvies

Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten
Perceel 1: Inspanningsgerichte Financial Auditdiensten
Perceel 3: Inspanningsgerichte IT Auditdiensten
Perceel 4: Resultaatsgerichte Audit- en audit gerelateerde diensten

Rijksbrede aanbesteding Financiële Adviesdiensten
Perceel 5: Financiële adviesdiensten onderzoek

Alle raamovereenkomsten zijn vanaf 2016 van kracht geworden en hebben een looptijd van 2 jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal 1 jaar.

Speciaal voor de Rijksoverheid heeft Deloitte een online magazine ontwikkeld waarin onze diensten met betrekking tot deze mantels verder worden toegelicht. Kom te weten of uw organisatie van deze mantel gebruik kan maken en welke voordelen dit u kan bieden.

Het volledige magazine leest u hier

Leer meer over de rijksbrede mantels

Lees het online magazine

IMOA Mantel

Een van de onderdelen van de rijksbrede overheenkomst is de raamovereenkomst Interim-management en Organisatieadvies, ofwel IMOA. 

Als u behoefte heeft aan professionele begeleiding of advies dan verdient het de aanbeveling om kort te toetsen of de uitdaging past binnen de IMOA mantel perceel 4. Bijvoorbeeld:

  • Is uw uitdaging een organisatorische verandering of heeft u behoefte aan organisatieadvies? 
  • Kan u de uitdaging duidelijk omschrijven in producten en doelen die behaald moeten worden op een vastgesteld moment?
  • Heeft u competenties en resources nodig die intern niet voor handen danwel niet beschikbaar zijn? 
  • Wilt u gebruik maken van een ingespeeld team van resources die beschikken over best practices, tools en templates? Wilt u gebruik maken van bewezen methodologiën? 
  • Wilt u ontzorgt worden en de verantwoordelijkheid van de opdracht onderbrengen bij een specialistisch bureau?

Voorwaarden en klantvoorbeelden zijn beschreven in het bestuurdersboekje. Download hem aan de zijkant of neem contact op met Edwin Jong voor een gedrukt exemplaar.

Vond u dit nuttig?