Strafrecht en de technologische revolutie

Article

Strafrecht en de technologische revolutie

Hoe kunnen we voortbouwen op de recente technologische vooruitgang?

Binnen de strafrechtketen is sprake van een diepgaande technologische vernieuwing. COVID-19 heeft het gebruik van technologie in strafrechtsystemen op internationaal niveau mede versneld. De uitdaging van vandaag is hoe we kunnen voortbouwen op de recente vooruitgang en deze kunnen versnellen.

Leiders in het strafrecht uit Australië, Canada, India, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben technologie gebruikt om de impact van COVID-19 innovatief aan te pakken. Deze transformatie naar het gebruiken van innovatieve technologie was reeds gaande, maar COVID-19 heeft het enthousiasme over de voordelen van technologie verder vergroot, evenals het optimisme over wat er mogelijk is binnen het strafrecht.

Maar bijna de helft van de leiders in het strafrecht die we hebben ondervraagd, is nog ontevreden over het gebruik van technologie en gelooft dat er nog veel meer moet worden gedaan. Ook wordt het gevaar van terugkeer naar traditionele oplossingen en het bestaan van risico-aversie erkend.

De strafrechtsystemen moet nu denken in termen van het ontwikkelen van digitale ecosystemen die voortdurend evolueren. Om zo aan de behoeften van verschillende gebruikers van haar diensten te voldoen en het duizelingwekkende tempo van technologische innovatie te benutten. Beleidsmakers, operationele teams en technologen van meerdere organisaties zullen naadloos moeten samenwerken om een betere dienstenervaring te creëren - en om open, flexibele manieren van werken te omarmen die zeer onbekend en uitdagend kunnen aanvoelen binnen het strafrecht.

We erkennen de complexiteit van deze uitdaging en delen de drie fundamentele hoekstenen voor de aanpak, samen met de belangrijkste drijfveren voor succes:

  • Data vormen het hart van het systeem
  • Toepassen van analytics
  • Mensgericht services en platforms

Dit artikel schetst ook drie opwindende kansen - digitale tweelingen om achterstanden bij rechtbanken te verkleinen, virtuele gevangenissen en virtuele rehabilitatie - om deze verandering in actie te zien.

Onderzoek "De toekomst van het strafrecht"

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken.

Lees alle artikelen hier:

De toekomst van het strafrecht

Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem

COVID-19 en het strafrechtsysteem

Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Disproportionaliteit in het strafrecht

Hokkie Blogg | Partner Deloitte

“Nieuwe technologieën en innovaties brengen kansen met zich mee die bij kunnen dragen aan een meer efficiëntere en wellicht ook effectievere strafrechtketen en de daarbij behorende processen en systemen. Er vindt nog veel handmatig werk plaats welke bijvoorbeeld ingegeven is door het scheiden van autorisaties gedurende de verschillende stadia in een strafproces. Het inzetten van robotisering kan veel werk uit handen nemen en kan ook fouten voorkomen. Door dossiers verder te digitaliseren kan nog meer tijdwinst geboekt worden, immers men kan afstappen van papieren dossier die per koerier bezorgd moeten worden.

Technologieën als AI kunnen o.b.v. de gegevens in een dossier en eerdere uitspraken ondersteunend zijn in het procesverloop. Het kan het OM inzicht geven in een slagingskans bij een bepaald scenarioaanpak of het kan een rechter helpen om tot een uitspraak te komen.

Met de komst van nieuwe technologieën en innovaties neemt ook de zorg toe rond de security van de gebruikte systemen en privacy van verdachten. Wat als er een dossier lekt of aangepast wordt door kwaadwillende? Als AI het rechtssysteem gaat ondersteunen worden er dan wel ethisch en maatschappelijk verantwoorde afwegingen gemaakt in de algoritmes?

Kortom, er zijn vele mogelijkheden heden ten dagen, echter zal men goed moeten nadenken over de toepassingen en inrichting. Het vertrouwen in het rechtssysteem komt te voet en gaat te paard.”

Did you find this useful?