Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025

Article

Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025

Inspirerend leiderschap in de wereld van morgen

De context waarin de Rijksoverheid opereert, ziet er in 2025 heel anders uit. Welke thema’s bepalen de komende jaren de agenda? En vooral: hoe kan de Rijksoverheid zich daar nu al op voorbereiden? Welke nieuwe concepten op gebieden als workforce, interne organisatie, wetgeving en dienstverlening zijn daarvoor nodig?

Een wereld in beweging

De Rijksoverheid staat voor grote uitdagingen. Demografische, politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen vragen de volle aandacht, van klimaatverandering tot vereenzamende burgers. Disruptieve innovaties veranderen de maatschappij en de economie drastisch. Gelukkig brengt de toekomst ook kansen. Burgers kunnen door de grotere beschikbaarheid van informatie een grotere rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen – en willen dat ook. Nieuwe technologieën zoals blockchain verhogen de betrouwbaarheid van gegevens en de privacy. De dienstverlening vanuit de overheid wordt meer gepersonaliseerd en wint aan snelheid.

Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025 – Inspirerend leiderschap in de wereld van morgen

Meer flexibiliteit: hoe?

De grote veranderingen in de omgeving van de Rijksoverheid leiden tot de vraag om meer flexibiliteit, efficiency en een versneld proces van beleid tot uitvoering. Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de ‘workforce’ (personeel) en leiderschap? Welke nieuwe vormen van samenwerking tussen overheidsdiensten en tussen overheid en externe partijen (burgers en bedrijven) zijn hiervoor geschikt en hoe kan de Rijksoverheid haar organisatie daar nu al op voorbereiden? Aan welke eisen moet de interne organisatie voldoen en hoe kunnen nieuwe technologieën daarbij helpen?

Naar een digitale economie

Ook op het gebied van wetgeving is een nieuwe benadering nodig. In een tijd waarin de industriële economie verandert in een digitale economie, loopt wetgeving te vaak achter de feiten aan. Hoe lang is deze situatie nog houdbaar? Welke ontwikkelingen vragen de meeste aandacht? Welke mogelijkheden zijn er om het primaire proces van beleid maken te versnellen en vergemakkelijken in een wereld vol ‘disruptives’? En dan is er nog de transformatie naar een (nog) meer servicegerichte organisatie. Terwijl de Rijksoverheid overgaat op mobiele diensten, doen nieuwere technologieën alweer hun intrede. Hoe moet de Rijksoverheid daarop inspelen en hoe kunnen en willen burgers en bedrijven haar helpen om zo flexibel mogelijk te reageren op alle ontwikkelingen?

Wendbaar en verbindend

Al deze vragen komen aan bod in het visiedocument “Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025” van Deloitte. Wij kennen de Rijksoverheid en haar organisatieonderdelen al heel lang en zijn daardoor in staat om te signaleren welke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie impact (gaan) hebben. Vanuit onze eigen missie om een ‘impact that matters’ te maken, zien we het als onze taak om die ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en mee te denken over de juiste aanpak.

Samen op zoek

Want dat is belangrijk voor een Rijksoverheid die flexibel moet kunnen reageren op snelle veranderingen: samen met de ‘markt’ op zoek gaan naar antwoorden. Antwoorden die ruimte laten voor aanpassingen, voor experimenteren, simuleren en falen. De inzichten en voorbeelden uit deze publicatie kunnen daar alvast bij helpen.

Vond u dit nuttig?