Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

Article

Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

Meer inzicht in de volledigheid van de begroting

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet helpt gemeenten om meer zicht te krijgen op de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt het model momenteel. Het is daarbij de manier om de komende jaren grip te houden op de kosten.

Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

Naast dat de Omgevingswet veel gevolgen heeft voor uw organisatie en werkprocessen, heeft de Omgevingswet ook financiële gevolgen voor zowel de begroting als de realisatie van uw gemeente. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van deze financiële impact hebben VNG en Deloitte het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. Dit model geeft, op basis van de door uw gemeente ingevulde gegevens en gevalideerde aannames, een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet en dient als handvat om binnen uw gemeente het gesprek aan te gaan over de Omgevingswet, te kijken naar verschillende scenario’s en de daarbij horende financiële impact.

In 2017 is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet voor het eerst uitgerold naar gemeenten via verschillende bijeenkomsten. De aanwezige gemeenten hebben hierna beschikking gekregen over het model en inmiddels zijn meer dan 200 gemeenten in Nederland bekend met dit model. Circa 70 gemeenten hebben in 2017 hun ingevulde model ook weer aangeleverd bij VNG.

In 2018 is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet verder doorontwikkeld. Op basis van input vanuit gemeenten, nieuwe informatie rondom de in- en uitvoering van de Omgevingswet zijn verschillende onderdelen van het model doorontwikkeld om zodoende nog beter aan te sluiten bij de wensen van gemeenten op dit gebied.

Wilt u meer weten over het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet, neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Vond u dit nuttig?