De opkomst van nudging

Article

De opkomst van ‘nudging’

Government Trends 2020 - Trend 3

Hoe gaan overheden wereldwijd – en vooral in Nederland – om met alle technologische ontwikkelingen? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de democratie blijft functioneren in zo’n snel veranderende omgeving? In een serie van 9 webartikelen gaan wij in op de belangrijkste (toekomst)trends voor de publieke sector. Aflevering 3: hoe kan de overheid de ‘nudging’ techniek inzetten en valkuilen vermijden?

Wat is ‘nudging’?

Gedragsbeïnvloeding is natuurlijk geen nieuw onderwerp. Maar door technologische ontwikkelingen ontstaan er slimmere mogelijkheden om mensen te beïnvloeden. Een voorbeeld is ‘nudging’ (een vorm van gedragswetenschap), waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde technieken om de keuzes van mensen te beïnvloeden, bijvoorbeeld ten aanzien van slechte gewoonten. Burgers voelen zich door inzet van deze technieken aangesproken om te handelen. Ondernemingen maken al dankbaar gebruik van het concept nudging en inmiddels zijn er wereldwijd ook steeds meer overheden die dat doen.

De opkomst van Nudging

Voorbeelden uit diverse overheidssectoren

Inmiddels zijn er in Nederland al diverse voorbeelden te vinden. Zoals een proef in Rotterdam, waarbij ondergrondse afvalcontainers een groene uitstraling kregen. In het voorjaar van 2018 werden op vier plekken in de Tarwewijk de ondergrondse containers opgefleurd met kunstgras met bloemen en buxushagen. In de eerste maanden trof de gemeente 75% minder afval aan rond de opgefleurde containers, drie maanden later zelfs 85% minder. De resultaten van een langetermijnmeting laten zien dat deze maatregel nog steeds leidt tot 70% minder ‘naastplaatsingen’. Ook in andere wijken en steden (Leiden) worden nu proeven gedaan.

De ‘nieuwe generatie’ nudging

Inmiddels zetten sommige overheden de volgende stap: nudging op basis van design thinking, big data en predictive analytics. Die combinatie geeft een goed inzicht in welke maatschappelijke onderwerpen met spoed aandacht verdienen. Dat geldt bijvoorbeeld voor thema’s in het domein van fraudebestrijding, het vermijden van fraude, de file-problematiek, inschrijven in het donorregister, gedrag in het verkeer en parkeerproblemen. Aangevuld met inzicht in gedrag wordt duidelijk welke prikkels (zelfs op individueel niveau) op welk moment kunnen leiden tot de gewenste gedragsverandering. In Mexico heeft dit al geleid tot minder fraude op het gebied van sociale zekerheid. In plaats van de traditionele (strafrechtelijke) aanpak werden hiervoor ‘pop-ups’ en andere lichte middelen ingezet.   

Voordelen en risicofactoren

De voordelen van nudging zijn duidelijk: mensen houden zich beter aan regels, de betrokkenheid bij overheidsprogramma’s groeit en de kosteneffectiviteit neemt toe. Maar overheden moeten ook rekening houden met risico’s, zoals de aantasting van de autonomie van burgers. Een slecht ontwerp kan zorgen voor onbedoelde en zelfs negatieve resultaten. En sommige doelgroepen kunnen extra kwetsbaar worden door een (verkeerd) gebruik van nudging.

Hoe nu verder?

Om nudging effectief in te zetten, is het cruciaal om de belangrijkste doelstelling voor ogen te houden. Is het de bedoeling om overtreders te ontmoedigen of om meer steun te krijgen voor een programma? Op basis van de gewenste uitkomst en kennis van de factoren die mensen beïnvloeden kan vervolgens worden gekozen voor de juiste opzet, kan rekening worden gehouden met barrières en kunnen interventies worden bedacht. Tot slot moet het programma worden getest. Wat werkt goed voor welke doelgroep, waarom, en hoe kan het project worden opgeschaald? Andere technologieën die in deze reeks artikelen worden besproken, zoals AI en data-analyse, kunnen hierbij helpen. 

Cijfers

 • Wereldwijd zijn er meer dan 200 overheidsorganen die gebruik maken van gedragswetenschap.
 • In 2017 publiceerde de OECO de ‘eerste wereldwijde verzameling van meer dan 100 case studies en belangrijkste lessen over gedrag voor de publieke sector’.
 • De US Revenue Service heeft tientallen nudge experimenten uitgevoerd.
 • Het Behavioural Insights Team (BIT) heeft al ruim 780 projecten gedaan. Het team heeft ook 99 testen uitgevoerd in 37 Amerikaanse steden als onderdeel van het ‘What works cities’ programma.

Government Trends 2020

Dit artikel is het eerste uit de serie ‘Government Trends 2020’, gebaseerd op het gelijknamige wereldwijde rapport over ontwikkelingen in de publieke sector. In deze serie verschijnen de volgende artikelen:

 1. Hoe Artificial Intelligence de overheid kan ondersteunen
 2. De digitale burger
 3. De opkomst van ‘nudging’
 4. De ethische kant van big data en AI
 5. Een proactieve overheid
 6. De cloud als aanjager van innovatie
 7. Innovatie versnellen
 8. Een slimme overheid – ‘smart solutions’ voor de publieke sector
 9. De beleving van de burger – customer experience

Government Trends 2020

Ga naar overzichtspagina

Meer weten?

Wilt u meer weten over nudging? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui of Maurice Fransen via onderstaande gegevens:

Did you find this useful?