De reactie van de overheid op COVID-19 | Deloitte Nederland

Article

Reactie van de overheid op COVID-19

Van pandemie naar een betere toekomst

Ook de overheid heeft te maken met een tijd die ze niet hadden voorzien. In reactie op de COVID-19 crisis is het belangrijk om de urgentie van de situatie in te zien, en te kijken naar korte en lange termijn perspectieven. In het rapport van Deloitte Insights wordt ingegaan op de drie fasen van crisis, en de drie gebieden die het meest belangrijk zijn voor de overheid, nu en naar de toekomst.

De snelle verspreiding van het COVID-19-virus daagt overheden uit te handelen op manieren die normaal gesproken gereserveerd zijn voor oorlog of grote natuurlijkerampen. De pandemie kan maanden duren - of langer. Overheden nemen extreme maatregelen om de economische ontwrichting en sociale kosten te beperken.

In een snel evoluerende crisis, waarbij informatie van alle kanten binnenstroomt
richting burgers, vragen zij hun overheid om informatie, begeleiding en leiderschap. Ze verwachten dat ze veilig en gezond worden gehouden.

De druk op overheidsfunctionarissen om op te treden is daardoor enorm. Hoe kunnen ze duidelijkheid scheppen temidden van chaos? Hoe kunnen ze overstappen van ad-hoc oplossingen naar een goed geplande route naar herstel? En wanneer we uit deze crisis komen, hoe kunnen ze veerkrachtiger en effectiever reageren op vergelijkbare situaties in de toekomst?

De reactie van de overheid op deze crisis moet rekening houden met de urgentie van de situatie en rekening houden met zowel korte als lange termijn perspectieven.

Governments' response to COVID-19

3 fasen waar een overheid doorheen gaat

Deloitte Insights heeft onderzoek gedaan naar de fasen waar overheden doorheen gaan in deze crisis. Hierbij is het belangrijk de korte en lange termijn reacties in gedachte te houden. De focus van dit artikel ligt op hoe overheden gestructureerd besluiten kunnen nemen, om zo goed te reageren op de uitdagingen waar ze tegen aan lopen.

Het onderstaande figuur modelleert de COVID-19 crisis in 3 overlappende fasen die overheiden zullen doorlopen: Respond, Recover, Thrive. Door de onvoorspelbaarheid van het virus is het mogelijk dat deze fasen overlappen, of dat je soms een stap terug moet zetten. Het is belangrijk goed naar de beschikbare data te kijken en te weten welke aspecten horen bij welke fase, zodat een overheid de signalen goed kunnen interpreteren en ernaar kunnen handelen.

Respond

Op dit moment (medio april 2020) bevinden de meeste overheden zich in de reactiefase. Ze hebben te maken met een onmiddellijke crisis. Overheden gaan snel en omzeilen veel typische procedures: het eisen dat kantoren dicht gaan, het beperken van reizen, het opnieuw toewijzen van capaciteit aan dringende medische behoeften en het verlenen van onmiddellijke financiële hulp. 


Recover

Naarmate het onmiddellijke gevaar afneemt, zullen de regeringen de herstelfase ingaan, waarbij ze hun aandacht verleggen naar een steilere curve van het economisch herstel en het verzachten van de bredere gevolgen van de crisis. Openbare instellingen zullen langzaam weer open gaan. De regering zal nog steeds snel handelen, mogelijk met een tekort aan sommige traditionele controles, maar met minder eenzijdige uitvoerende maatregelen.


Thrive

Regeringen die de crisis hebben overleefd, zullen overwegen om de openbare operaties op lange termijn te verbeteren - om ervoor te zorgen dat ze effectief kunnen reageren op toekomstige dreigingen - door digitaler te worden, de ketens te herzien en te anticiperen op toekomstige pandemieën. Oude regels en voorschriften moeten opnieuw worden geëvalueerd, zodat technologieën die tijdens de crisis hun doeltreffendheid hebben bewezen, zoals telezorg en telewerken, permanente opties bij de overheid kunnen worden.

Governments' response to COVID-19
government response

Zet de mensen op 1

Elke regering zal in de drie fasen zijn eigen unieke weg vinden, maar ze zullen waarschijnlijk met gemeenschappelijke uitdagingen worden geconfronteerd, waaronder de inspanningen die nodig zijn om beter voorbereid te zijn op de volgende crisis.


In elke fase moet de leidende maatstaf van de overheid de impact op mensen zijn. Op de korte termijn betekent dit een focus op insluiting, behandeling en economische overleving. Op middellange termijn verschuift het doel naar economisch herstel en terugkeer naar normale omstandigheden. Op de lange termijn moeten we beter voorbereid te zijn om ons aan te passen aan deze of welke vorm van crisis dan ook, en beter gepositioneerd zijn om het welzijn van onze burgers te bevorderen.

Drie prioriteiten voor de overheid

In het rapport en de samenvatting wordt dieper ingegaan op de rol van de overheid in deze crisis. Hierbij zijn 3 gebieden van belang:

  1. Het reageren op de zorg crisis
  2. Het reageren op de economische crisis
  3. Het laten doorlopen van de normale operaties van de overheid

Ook hierbij is het hebben van data en zo goed mogelijk daarop de keuzes maken cruciaal, alsook goed leiderschap. Hierdoor kunnen reacties via social media in de kiem worden gesmoord en vertrouwen vanuit de burgers toenemen.

In het rapport en de samenvatting aan de rechterzijde kunt u meer lezen over de 3 fases, de 3 prioriteiten en tools en tips om elke fase door te komen. Indien u vragen heeft over het rapport kunt u contact opnemen met John Schattorie of Sjoerd van der Smissen.

Did you find this useful?