Smart cities

Article

Education, Employability & Sustainable Economy

Kansen om organisaties en mensen te ontwikkelen

De snelheid waarmee de wereld nu en in de toekomst verandert stelt nieuwe eisen aan burgers. Kennis veroudert snel. Deze ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor het principe van levenslang leren en het leren van overdraagbare vaardigheden en om leren om te gaan met permanente verandering. Hoe ziet de toekomst van het onderwijs er uit? Hoe houden we mensen ‘fit’ voor de arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor de organisatie, financiering en inrichting van het onderwijsstelsel? Hoe gaat de overheid daar mee om en wat betekent dit in termen van beleid en strategie?

The winners among large companies in coming decades will be those that position themselves on more solid ground in areas of the economy that will continue to support scale and scope economics. The evolving landscape, reshaped and reformed, is opening up large areas that will favor smaller, more focused, enterprises—creating opportunities for all of us to build viable small businesses that tap into our creative potential, but only if we know how to focus.” John Hagel III – Deloitte Center for the Edge

De snelle vooruitgang in de technologie gecombineerd met de liberalisering in wet- en regelgeving creëren meer en meer een wereld waarin grote bedrijven worden geconfronteerd met toenemende prestatiedruk en hevige concurrentie van nieuwe (digitale) business modellen. Naar de toekomst vormt zich een economisch landschap dat wordt gekenmerkt door een relatief klein aantal grote, geconcentreerd spelers op het gebied van infrastructuur, platforms en diensten die veel versnipperde nichespelers ondersteunen.

Daarbij komt dat de wereld aan de vooravond staat van de derde industriële revolutie. De komende jaren zal de 3D-printer op grote schaal zijn intrede doen in onder meer de industrie, de bouw en de zorg. Ook dit zal ons economisch landschap drastisch veranderen. De logistieke keten zal er heel anders uit gaan zien en veel producten zullen weer lokaal gefabriceerd gaan worden. Deze revolutie biedt veel nieuwe kansen om economische groei te realiseren, maar tegelijkertijd is het van belang om ons te realiseren dat het ten koste zal gaan van traditionele bedrijven en beroepen.

Dit alles stelt nieuwe eisen aan burgers. Kennis veroudert snel. De nieuwe economie vraagt om levenslang leren en om leren gaan met permanente verandering. Met de grootschalige intrede van artificial intelligence is niet langer kennis relevant en onderscheidend, maar menselijke vaardigheden als creativiteit, emotie en passie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op ons onderwijs.

Welke economische kansen bieden bovenstaande ontwikkelingen voor Nederland? Welke bedrijven en beroepen lopen risico te verdwijnen en hoe moeten we daar mee om gaan? Wat is de invloed van de overheid en op welke wijze kan beleid bijdragen aan het maximaliseren van de kansen? Hoe ziet de toekomst van het onderwijs er uit? Hoe houden we mensen ‘fit’ voor de arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor de organisatie, financiering en inrichting van het onderwijsstelsel? Hoe gaat de overheid daar mee om en wat betekent dit in termen van beleid en strategie? Binnen het GovLab thema ‘Education, employability and sustainable economy’ verkent Deloitte de nieuwe economie en het onderwijs van de toekomst in de hoop antwoorden op deze vragen te vinden.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Education, Employability & Sustainable Economy? Neem dan contact op met Daniel Charité via +31 (0)6 10 04 26 51 of Sjoerd van der Smissen via +31 (0)88 288 1159 .

Projecten Education, Employability & Sustainable Economy

Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van verschillende databronnen vernieuwende inzichten geeft in het centrumbezoek in een gemeente. Daarbij valt te denken aan real-time bezoekersaantallen, hun herkomst, hun bestedingspatroon, de wijze waarop zij naar het centrum komen en de mate waarin evenementen een positief economisch effect hebben. 

Lees meer over Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht

Haven Rotterdam

Stadhaven Rotterdam wil graag nieuwe industrieën, netwerken en partnerships creëren in de marktsegmenten Life Science, Clean Tech en Food. Met behulp van een combinatie van Big Data en Technology Analytics matcht en ontdekt Deloitte specifieke partners, technologieën en bedrijven op meerdere dimensies die in samenhang een nieuw economisch ecosysteem kunnen vormen.

Lees meer over Haven Rotterdam

Haven Rotterdam

Bekijk de Govlab thema's

Smart Cities

Education, Employability & Sustainable Economy

Governance & Finance

Future Healthcare

Social Innovation

Cyber & Security

Vond u dit nuttig?