Governance & Finance

Article

Governance & Finance

Hoe geef je sturing aan een ontwrichtende samenleving?

Van beursgenoteerde onderneming tot aan de grootste woningcorporatie van Nederland, organisaties gingen ten onder aan grootheidswaanzin van bestuurders en hun persoonlijke ambities. En waar was het toezicht? Was het governancemodel not fit for purpose of waren toezichthouders zoals aandeelhouders, ministers en raden in slaap gevallen? Governance is hot en tegelijkertijd besmet, want toezicht hebben we toch al genoeg? Het is onze ambitie om de wereld van Public Finance op een innovatieve wijze te verenigen met het beheers-/governancemodel dat erboven zit.

"History, in general, only informs us what bad government is" Thomas Jefferson – President of the United States 1801 – 1809

 

De wereld zoals wij die nu kennen zal de komende jaren drastisch zal gaan veranderen. Verschillende technologieën ontwikkelen zich exponentieel. Denk bijvoorbeeld aan 3D printing, Robotica, Augmented Reality, Nano technologie en Artificial Intelligence. Dit gaat samen met sociale innovaties, waarvan de groei van de ‘Do-it-yourself’ mentaliteit en het samenwerken in de ‘crowd’ de belangrijkste exponenten zijn.

Al deze verschillende innovaties die elkaar verder versterken zullen ‘ontwrichtend’ zijn voor de samenleving zoals wij die nu kennen. Zorg, onderwijs, de bouw, de financiële sector, de retail; alle denkbare sectoren zullen over één tot twee decennia onherkenbaar veranderd zijn. En dit zelfde geldt voor de overheid.

De technologische en sociale innovaties hebben impact op de rol van de overheid en de wijze waarop zij publieke belangen realiseert, borgt en financiert. De overheid speelt een grote rol in de ordening van onze maatschappij. Bij GovLab geloven wij dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. Echter de rol van de overheid gaat sterk veranderen. Niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Burgers verwachten meer en meer van de overheid dat zij publieke belangen zoals veiligheid effectiever en efficiënter waarborgt en hen daarnaast vooral faciliteert bij de inrichting van hun leven dat zij zelf vormgeven. De nieuwe tijd vraagt om een nieuwe overheid.

Dit alles stelt de overheid voor grote nieuwe uitdagingen. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld de rigide en trage wereld van wet- en regelgeving, nog steeds het belangrijkste sturingsinstrument van de overheid, zich tot de nieuwe snel veranderende wereld? Hoe houdt je toezicht in een wereld waarin grenzen meer en meer vervagen en producten op iedere denkbare locatie kunnen worden geproduceerd? Hoe verhoudt het aanbestedingsrecht zich tot het ontstaan van ‘solution markets’ waarin burgers, bedrijven, filantropen en de overheid gezamenlijk maatschappelijke problemen oplossen? Wat betekenen 3D-printing en de opkomst van de robot voor de houdbaarheid van ons belastingstelsel? Hoe voorkomen we een (nog) scherpere tweedeling tussen de ‘have’ en ‘have not’s’?

Tegelijkertijd bieden alle innovaties ook allerlei prachtige nieuwe kansen om publieke doelen op veel efficiëntere en effectievere manier te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen als augmented reality, drones en big data een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het toezicht, de handhaving en rampenbestrijding.

Binnen het GovLab thema ‘Governance & Finance’ verkent Deloitte de rol van de overheid naar de toekomst toe en de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Governance & Finance? Neem dan contact op met Daniel Charité via +31 (0)6 10 04 26 51.

Thoughtware

Re-thinking Red Tape

Is regulation always the most effective option to achieve these ends? Rethinking Red Tape looks through a new lens at some of the problems our government addresses, and attempts to provide solutions using four increasingly popular behavioral techniques.

Re-thinking Red Tape

What Darwin Can Teach Governments

Like species, workforces can go through an evolutionary process, driven by individuals with unusual but favorable behaviors—“positive deviants.” Here’s how organizations can nurture these behaviors.

Read more about What Darwin Can Teach Governments

Vond u dit nuttig?