Haven Rotterdam

Article

Haven Rotterdam

Stadhaven Rotterdam wil graag nieuwe industrieën, netwerken en partnerships creëren in de marktsegmenten Life Science, Clean Tech en Food.

Haven Rotterdam

Snelle vooruitgang in de technologie en de liberalisering in wet- en regelgeving creëren een wereld waarin grote bedrijven worden geconfronteerd met toenemende prestatiedruk en hevige concurrentie van nieuwe (digitale) business-modellen. Onder meer door de komst van de 3D-printtechnologie zullen individuen in de toekomst meer en meer in staat gesteld worden om zelf te creëren, te maken en producten of designs aan te bieden. De verwachting is dat zich de komende jaren een nieuw economisch landschap zich zal beginnen te vormen met een relatief klein aantal grote, geconcentreerde spelers op het gebied van infrastructuur, platforms en diensten die veel versnipperde nichespelers zullen ondersteunen.

Organisaties moeten zich in dat kader veel meer bewust worden van het economisch ecosysteem waarin zij zich bewegen. De economie van de toekomst draait om ecosystemen van bedrijvigheid, kennisontwikkeling en innovatie. Niet om solistisch opererende partijen, maar bedrijven en organisaties die elkaar weten te vinden en samenwerken. Met een aantal grote spelers als aanjager, maar vooral veel kleinere toeleveranciers, wat het systeem flexibel, wendbaar en daarmee crisisbestendig maakt. Succesvolle voorbeelden zijn de Brainport Eindhoven en het Bio Sciencepark Leiden.

Stadhaven Rotterdam wil graag nieuwe industrieën, netwerken en partnerships creëren in de marktsegmenten Life Science, Clean Tech en Food. Met behulp van een combinatie van Big Data en Technology Analytics matcht en ontdekt Deloitte specifieke partners, technologieën en bedrijven op meerdere dimensies die in samenhang een nieuw economisch ecosysteem kunnen vormen.De aanpak om technologieën en bedrijven te vinden gebeurt daarbij door middel van drie stappen:

  1. Vasstelling van het huidige profiel (profiling)
  2. Herdefinitie van de strategische focus (scope)
  3. Het opstellen van een long- en short list om partners, technologieën en bedrijven te verwerven (spot, select & combine).

Op dit moment is de gemeente Rotterdam met de hulp van Deloitte de geselecteerde partners, technologieën en bedrijven aan het werven.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over haven rotterdam? Neem dan contact op met de contactpersoon hieronder.

Haven Rotterdam
Vond u dit nuttig?