Projecten GovlabNL

Article

Projecten GovlabNL

Experimenten van een innovatieve overheid

‘Creativity is thinking up new things, innovation is doing new things’ GovLab kent een proeftuin waarin samen met klanten innovaties in praktijk worden gebracht.

Innovatie is iets dat je doet en daarom vindt Govlab het uiteindelijk het belangrijkst om met klanten nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Hieronder vindt u de totale lijst met proeftuinprojecten die onder de vlag van Govlab worden uitgevoerd. 


Meer informatie?

Heeft u interesse in een van de lopende projecten of overweegt u zelf een project te starten? Neem dan contact op met Daniel Charité via +31 (0)6 10 04 26 51.

Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van verschillende databronnen vernieuwende inzichten geeft in het centrumbezoek in een gemeente. Daarbij valt te denken aan real-time bezoekersaantallen, hun herkomst, hun bestedingspatroon, de wijze waarop zij naar het centrum komen en de mate waarin evenementen een positief economisch effect hebben. 

Lees meer over Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht

Haven Rotterdam

Stadhaven Rotterdam wil graag nieuwe industrieën, netwerken en partnerships creëren in de marktsegmenten Life Science, Clean Tech en Food. Met behulp van een combinatie van Big Data en Technology Analytics matcht en ontdekt Deloitte specifieke partners, technologieën en bedrijven op meerdere dimensies die in samenhang een nieuw economisch ecosysteem kunnen vormen.

Lees meer over Haven Rotterdam

Haven Rotterdam

Zorg Inzicht

Zorg Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van open data uit wel 50 verschillende bronnen vernieuwende inzichten geeft op de verschillende pijlers binnen het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden aan demografie, klantsegmentatie, gebruik van regelingen en kosten per gemeenten.

Lees meer over Zorg Inzicht

 

Zorg Inzicht

Proeftuin 'Gerichte Preventie'

Deloitte is samen met de gemeente Maasluis en het ministerie van VWS een proeftuin gestart waarin openbare en eigen databronnen worden gecombineerd en gevisualiseerd. Hierdoor krijgen gemeenten inzicht in de risicogroepen met een verhoogde kans op zorggebruik in de toekomst.

Lees meer over Proeftuin 'Gerichte Preventie'

Proeftuin 'Gerichte Preventie'

Werkplaats Rotterdam Zuid

In het project Werkplaats Rotterdam Zuid komen alle elementen van de ‘solution revolution’ naar voren. Het project is er op gericht om een zeer lastig sociaal probleem, het creëren van structurele arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op een innovatieve, vernieuwende en voor alle partijen winstgevende manier op te lossen.

Lees meer over Werkplaats Rotterdam Zuid

Werkplaats Rotterdam Zuid
Vond u dit nuttig?