Smart city / Smart cities

Article

Smart cities

Cities are the common ground on which we understand each other

Technologie en sociale innovaties veranderen zichtbaar en voelbaar het functioneren van onze steden. Burgers, bedrijven, ondernemers en stichtingen zoeken steeds vaker elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van alleen te kijken naar de overheid. Technologie verbindt mensen en big data geeft inzicht en voorspelt op terreinen als zorg, veiligheid en mobiliteit. Welke kansen biedt dit voor Nederlandse steden en op welke wijze kan op een goede wijze sturing worden gegeven aan deze ontwikkelingen?

Wat is een Smart City

Definities van een Smart City verschillen in de literatuur, maar wij staan de brede definitie van een Smart City voor waarbij een stad wordt gedefinieerd als ‘smart’ als investeringen in menselijk en sociaal kapitaal en traditionele (transport) en moderne (ICT) infrastructuur voeding geven aan duurzame economische ontwikkeling en een hoge kwaliteit van leven. Daarbij is sprake van een verstandig beheer van de natuurlijke hulpbronnen en actieve participatie en engagement van burgers en bedrijven1.

Een Smart City is niet enkel ‘smart’ door het gebruik van nieuwe technologieën. De samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en burgers is een belangrijke schakel om te komen tot een Smart City. Het gebruik van ‘slimme’ technologie die aansluit bij de behoefte van de burgers staat hierbij centraal. Co-creatie vormt meer en meer een wijze om ontwikkeling en sturing te geven aan een Smart City. Samenwerkingen in de Triple Helix (onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid) bieden de kans slimme projecten op te zetten waar alle deelnemers baat bij hebben.


Creëren van een Smart City

Het creëren van een Smart City biedt veel mogelijkheden, maar stelt overheden ook voor dilemma’s. Hoe verzilver je de kansen die big data biedt zonder afbreuk te doen aan de privacy van burgers en ondernemers? Hoe werk je als overheid succesvol samen met bedrijven en kennisinstellingen en hoe gaat dit samen met de verplichting tot aanbesteden? Waar hou je regie als overheid en waar geef je juist de ruimte aan de markt? En misschien wel de belangrijkste, hoe kom je tot slimme oplossingen die beklijven? Binnen het GovLab thema ‘Smart City’ verkent en verdiept Deloitte het concept en creëren wij samen met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en burgers vernieuwende, innovatieve oplossingen die bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling en een hoge kwaliteit van leven.

1 Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2009). “Smart cities in Europe”. Serie Research Memoranda 0048 (VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics).


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Smart City? Neem dan contact op met Daniel Charité via +31 (0)6 10 04 26 51.

Projecten Smart Cities

Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van verschillende databronnen vernieuwende inzichten geeft in het centrumbezoek in een gemeente. Daarbij valt te denken aan real-time bezoekersaantallen, hun herkomst, hun bestedingspatroon, de wijze waarop zij naar het centrum komen en de mate waarin evenementen een positief economisch effect hebben. 

Lees meer over Binnenstad Inzicht

Binnenstad Inzicht

Haven Rotterdam

Stadhaven Rotterdam wil graag nieuwe industrieën, netwerken en partnerships creëren in de marktsegmenten Life Science, Clean Tech en Food. Met behulp van een combinatie van Big Data en Technology Analytics matcht en ontdekt Deloitte specifieke partners, technologieën en bedrijven op meerdere dimensies die in samenhang een nieuw economisch ecosysteem kunnen vormen.

Lees meer over Haven Rotterdam

Haven Rotterdam

Zorg Inzicht

Zorg Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van open data uit wel 50 verschillende bronnen vernieuwende inzichten geeft op de verschillende pijlers binnen het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden aan demografie, klantsegmentatie, gebruik van regelingen en kosten per gemeenten.

Lees meer over Zorg Inzicht

 

Zorg Inzicht

Thoughtware Smart City

Augmented Government

​Now widely available through smartphones and headwear, Augmented Reality (AR) is helping us make more complex decisions faster and more effectively. This paper explores how the existing and emerging capabilities of AR could be used to revolutionize government agencies and improve real-time and mobile government services.

 

Augmented Government

Unlocking Government

Drawing on efforts by governments and citizen groups to increase the utility of public data, this report from Deloitte's Global Public Sector group illustrates the evolution of government from a data publisher to a development platform for generating maximum public value.

Unlocking Government
Vond u dit nuttig?