Social Impact Bonds

Article

Social Impact Bonds

Hoe het werkt en de bijbehorende feiten en cijfers

“Een Social Impact Bond (SIB) is een arrangement tussen één of meerdere overheidspartijen en een externe organisatie, waarbij de overheid een maatschappelijke uitkomst specificeert en belooft de externe organisatie een vooraf bepaald bedrag te betalen als deze in staat is de maatschappelijke uitkomst te realiseren”. (Costa et al. 2012)

Social Impact Bond (SIB)

Social Impact Bonds (SIB) biedt voor overheden de kans om maatschappelijke doelen te realiseren en deze ook te kunnen meten, tegen een (zeer) beperkt risico en in veel gevallen ook nog eens tegen lagere kosten. Door verschillende – zowel publieke als private – partijen, op een slimme manier samen te brengen is het in veel gevallen mogelijk om maatschappelijke vraagstukken efficiënter en effectiever op te lossen. Dit biedt mogelijkheden om interventies privaat te financieren, om vervolgens, zodra de beoogde maatschappelijke effecten daadwerkelijk zijn gerealiseerd, een vergoeding uit te keren vanuit de besparing die de interventie heeft opgeleverd. Hiermee wordt het financiële risico van de overheid – en daarmee de belastingbetaler – verlegd naar de private investeerders.


Aantal Social Impact Bonds stijgt sterk

Nadat de eerste Social Impact Bonds tussen 2011 en 2013 hun succes hebben bewezen heeft de toepassing van het model een vlucht genomen vanaf eind 2014 (24 Social Impact Bonds). De primeur voor de eerste Social Impact Bonds op continentaal Europa was in Rotterdam in 2013. In 2015 waren er 38 Social Impact Bonds en in januari 2016 zullen dit er 51 zijn.

Voor meer informatie, feiten en cijfers, zie de infographic over Social Impact Bonds (SIB).

Over GovLab

Bovenstaande is onderdeel van GovLab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. Govlab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab

Meer weten?

Wilt u meer weten over Social Impact Bonds? Neem dan contact op met Daniël Charité via +31 (0)88 288 5881.

Vond u dit nuttig?