Social Innovation

Article

Social Innovation

Samen werken aan het oplossen van problemen

Burgers, bedrijven, ondernemers en stichtingen zoeken steeds vaker liever elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van alleen te kijken naar de overheid. Dit zorgt er voor dat de oude scheidslijnen tussen publiek en privaat meer en meer vervagen. De rol van de overheid veranderd daarbij sterk. Soms is het de financierder, soms de netwerkmanager die alle partijen bij elkaar brengt en houdt, soms de partij die de markt creëert, soms gewoon één van de vele partijen in het speelveld die een kleine rol vervult en soms is het enige wat de overheid moet doen gewoon uit de weg gaan en de nieuwe sociale revolutie zijn werk laten doen. Binnen bijvoorbeeld de langdurige zorg en het domein werk leidt dit tot geheel nieuwe oplossingen en bijbehorende business modellen.

 

In de twintigste eeuw is de overheid uitgegroeid tot het centrum voor het oplossen van de grote (maatschappelijke) problemen. Er is weinig dat we niet hebben gevraagd aan de overheid. We vragen aan de overheid om onze veiligheid voor terroristen te waarborgen en onze privacy te garanderen, om de economie constant te laten groeien en het milieu schoon te houden, om de banken te redden en de belastingen te verlagen.

 

Dit alles zorgt er voor dat de overheid zich vaak in een spagaat bevindt. Enerzijds voert de overheid een strijd tegen obesitas, tegelijkertijd subsidieert het de suikerindustrie. De overheid verschaft ontwikkelingssamenwerking aan arme boeren in ontwikkelingslanden, tegelijkertijd belemmeren allerlei voorwaarden de vrije handel met het westen.

Meer en meer blijkt dat de overheid in deze vorm onhoudbaar is. De overheid kan niet alles oplossen. Overheden hebben daarvoor onvoldoende geld en moeten zich in steeds vreemdere bochten wringen om te kunnen voldoen aan alle tegenstrijdige behoeftes van hun burgers en bedrijven.


Alternatieven

Overheden hebben dan ook sterk de behoefte aan een alternatief voor het traditionele top-down service model. Deze behoefte zie je ook sterk terug in de toon van het kabinet. Het particulier initiatief wordt geprezen, de ‘luie afwachtende’ burger wordt niet meer geaccepteerd en de verzorgingsstaat moet veranderen in een participatiesamenleving. Die behoefte heeft echter niet alleen de overheid, maar ook de maatschappij. Burgers, bedrijven, ondernemers en stichtingen zoeken steeds vaker liever elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van alleen te kijken naar de overheid. Dit zorgt er voor dat de oude scheidslijnen tussen publiek en privaat meer en meer vervagen.


Gericht op de oplossing

De wijze waarop de oplossing wordt vormgegeven wordt niet ingegeven door de vraag of een probleem publiek of privaat is, sociaal of commercieel, economisch of politiek. Het wordt gedreven door de energie om iets te bereiken wat eerder onmogelijk was door bronnen aan te boren die eerder onbereikbaar waren of nieuwe netwerken te creëren van spelers die gezamenlijk wel in staat zijn om lastige sociale vraagstukken op te lossen. Burgers, bedrijven, sociale ondernemers, non-profit organisaties en multinationals concurreren, coördineren en werken in ‘solution markets’ samen aan het oplossen van belangrijke sociale problemen. Stichtingen, filantropen, overheden en meer en meer ook bedrijven zelf acteren daarbij als investeerders.


Een andere overheid

De rol van de overheid veranderd daarbij sterk. Soms is het de financierder, soms de netwerkmanager die alle partijen bij elkaar brengt en houdt, soms de partij die de markt creëert, soms gewoon één van de vele partijen in het speelveld die een kleine rol vervult en soms is het enige wat de overheid moet doen gewoon uit de weg gaan en de nieuwe sociale revolutie zijn werk laten doen. Dit alles vraagt wel om een andere overheid. Nieuwe vormen van oplossingen vragen om nieuwe vormen van regelgeving, politieke denkwijzen en economische infrastructuur.

Als Deloitte geloven wij dat de ‘solution revolution’ een belangrijke kracht kan zijn om lastige maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarom proberen wij actief bedrijven, burgers en overheid bij elkaar te brengen om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen op terreinen als zorg en werk en inkomen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Social Innovation? Neem dan contact op met Daniel Charité via +31 (0)6 10 04 26 51.

Projecten Social Innovation

Werkplaats Rotterdam Zuid

In het project Werkplaats Rotterdam Zuid komen alle elementen van de ‘solution revolution’ naar voren. Het project is er op gericht om een zeer lastig sociaal probleem, het creëren van structurele arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op een innovatieve, vernieuwende en voor alle partijen winstgevende manier op te lossen.

Lees meer over Werkplaats Rotterdam Zuid

Werkplaats Rotterdam Zuid

Thoughtware

Government & The Impact Economy

A quiet revolution is changing the way our society seeks to create social good. A new generation of entrepreneurs, investors and nonprofit leaders is working to develop profitable and socially concious business and investment models.

 

Government & The Impact Economy
Vond u dit nuttig?