Zorg Inzicht

Article

Zorg Inzicht

Zorg Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van open data uit wel 50 verschillende bronnen vernieuwende inzichten geeft op de verschillende pijlers binnen het sociaal domein.

Zorg Inzicht

Big Data speelt een steeds grotere rol binnen onze samenleving. De twee componenten van Big Data (hard- en softwarecapaciteiten en statistiek) leiden tot een explosie van nieuwe toepassingen op het gebied van zogenoemde predictive analysis – dus: toekomstvoorspellingen. Big Data wordt vooral gebruikt om correlaties te vinden tussen fenomenen, personen en gebeurtenissen. Op basis van die correlaties worden vervolgens beslissingen genomen. De belofte van Big Data is dat die analyse steeds meer in het hier en nu plaatsvindt. Als je er oog voor hebt, zie je die toepassingen van Big Data al overal. Verzekeraars gebruiken bergen informatie om risico’s van individuele klanten in te schatten. Beurshandelaren voeden hun modellen met tientallen, soms duizenden datastromen om handelsrisico’s en buitenkansjes vroeg te zien aankomen. Big data biedt ook voor gemeenten de mogelijkheid om gericht beleid te maken op basis van feiten.

Deloitte werkt op dit moment in opdracht van een gemeente aan een project ‘Zorg Inzicht’. Zorg Inzicht is een dashboard dat door middel van het combineren van open data uit wel 50 verschillende bronnen vernieuwende inzichten geeft op de verschillende pijlers binnen het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden aan demografie, klantsegmentatie, gebruik van regelingen en kosten per gemeenten. Per pijler worden verschillende onderverdelingen gemaakt. Denk aan uitsplitsing naar Zorg en Welzijn, Werk & Inkomen en Opgroeien & Ontwikkeling. Op basis van ‘Zorg Inzicht’ kunnen gemeenten effectmetingen en rapportages maken, de ontwikkelingen op het sociaal domein monitoren en meer gericht beleid maken.

Op dit moment biedt Zorg Inzicht nog alleen inzicht. Doel is uiteindelijk te komen tot een model dat een voorspelling geeft over de ontwikkeling van de zorgvraag in de gemeente en welk effect eventuele maatregelen daarop hebben.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over Zorg Inzicht? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui via +31 (0)6 12 34 28 66.

Zorg Inzicht
Vond u dit nuttig?