Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

Article

Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek

Deloitte signaleert in het onderwijslandschap verschillende trends die elkaar versterken in de impact die zij hebben. Deze uitdagingen vragen om een nieuwe benadering van het Nederlandse onderwijs. Met deze publicatie willen we de politiek, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitnodigen met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te experimenteren.

Onvoorspelbare ontwikkelingen

De komende jaren zullen verschillende ontwikkelingen een grote impact hebben op het Nederlandse onderwijs en onderzoek. De trends waarmee we te maken krijgen, kenmerken zich door een aantal factoren. Het zijn er veel, ze komen tegelijk en ze verlopen in een hoog tempo. De oorsprong van deze ontwikkelingen is divers en de consequenties werken door op tal van gebieden. De ontwikkelingen zijn beschreven vanuit de vijf gebieden waarin ze zich voordoen: veranderende arbeidsmarkt en demografische, sociale, technologische en politiek–economische ontwikkelingen. Per gebied is gekeken wat de impact, kansen en mogelijke acties kunnen zijn voor vier belangrijke doelgroepen in het Nederlandse onderwijsveld: overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en studenten.


Grenzen vervagen

Technologische ontwikkelingen veranderen het mondiale landschap en leiden tot internationalisering en een ingrijpend andere arbeidsmarkt. Internationalisering en de veranderende arbeidsmarkt leiden tot andere eisen aan opleidingen. Tegelijkertijd leiden digitalisering en personalisering tot nieuwe vormen van onderwijs. Instellingen moeten zich aanpassen aan een nieuwe realiteit, terwijl er tegelijkertijd efficiënter moet worden gewerkt. De snelheid en kracht van de impact van deze veranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Duidelijk is wel dat grenzen vervagen: de grenzen tussen instellingen, tussen landen en continenten, in leeftijdsgroepen van studenten, tussen digitaal en fysiek, en tussen werken en leren.


Impact in de kern van het onderwijs

Als we kijken naar de impact van onder meer technologie in verschillende industrieën, moeten we ons niet alleen afvragen wat er voor het onderwijs gaat veranderen, maar vooral wanneer en hoe. Onderwijsinstellingen zichzelf veel vragen moeten stellen over hoe zij willen inspelen op de ontwikkelingen. Het is van belang om na te gaan wat voor instelling zij willen zijn (visie, strategie, profiel) en welke consequenties dat heeft voor onder andere het businessmodel.


Experimenteer, kies, verander en werk samen!

Door het gebrek aan pasklare antwoorden zullen niet alleen instellingen, maar ook overheid en bedrijven bereid moeten zijn te experimenteren. Experimenten bieden immers de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te bewegen en stimuleren wendbaarheid. Op basis van de bevindingen uit een experiment kan een instelling haar visievorming daadwerkelijk duurzaam maken. Een wendbare instelling met een duidelijk klantsegment en een beter, gerichter onderwijsaanbod zal succesvollere studenten opleiden en meer geld voor onderzoek binnenhalen.

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek

Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in het onderwijs? Neem dan contact op met Sjoerd van der Smissen via +31 (0)88 2881159.

Vond u dit nuttig?