Handboek Grondbeleid 2019

Article

Handboek Grondbeleid voor gemeenten 2019

Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken

Er is het nodige veranderd in het grondbeleid, in de regelgeving en in de markt. Het vernieuwde Handboek Grondbeleid geeft ambtenaren en geïnteresseerde bestuurders in het vakgebied een concreet overzicht van alles wat met grondbeleid te maken heeft.

Actualiseren van ons Handboek

Met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij ons Handboek over grondbeleid uit 2008 geactualiseerd. Er is namelijk het nodige veranderd in het grondbeleid, in de regelgeving en in de markt. Bovendien is door en in de crisis het ambtelijk apparaat bij gemeenten dat zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkelingen kleiner geworden en is kennis van grondbeleid afgenomen. Soms wordt de indruk gewekt dat alles aan de ‘markt’ kan worden overgelaten, wat een illusie is.

Het handboek helpt de kennis van het grondbeleid weer te vergroten. Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars staan samen voor een grote opgave. Hoewel het grondbeleid uiteraard niet alleen gaat over woningbouw (en woningbouw niet alleen over grondbeleid), staat door de toegenomen woningbouwopgave het grondbeleid wederom volop in de belangstelling (nog los van de Omgevingswet, inclusief de Aanvullingswet grondeigendom die naar verwachting in 2021 in werking treedt). 

Grondbeleid 2019

Ontvang het Handboek

Doel van het Handboek

Dit vernieuwde Handboek Grondbeleid geeft aan ambtenaren en geïnteresseerde bestuurders in ons vakgebied een handzaam, concreet en geactualiseerd overzicht van alles wat met grondbeleid te maken heeft: het hoe, wat en waarom.

Het handboek biedt suggesties en voorstellen voor betere transparantie en governance op het gebied van grondbeleid en voor de inrichting van grondbedrijven en sturing en verantwoording van grondexploitaties. Daarnaast geeft het handboek een praktisch en inzichtelijk overzicht met concrete aanbevelingen, checklists en formats om meer zicht en greep te krijgen op dit onderwerp binnen de gemeenten. Er is bovendien een hoofdstuk toegevoegd over de huidige situatie op de vastgoedmarkt. Waar lopen marktpartijen en gemeenten momenteel tegenaan en kan het grondbeleid leiden tot een versnelling in ruimtelijke ontwikkelingen?

Wij hopen en verwachten dat het handboek de kennis bij het ambtelijk apparaat, college- en raadsleden zal opvijzelen, alsmede dat het opnieuw verhelderend mag werken en tot steun is bij de inrichting van een goede governance ten aanzien van grondbeleid.

Het handboek is voor iedereen beschikbaar via de button aan de rechterkant. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frank ten Have.

Did you find this useful?