Hoe digitaal volwassen is de overheid?

Article

Hoe digitaal volwassen is de overheid?

Rapport digitale dienstverlening 2017

Deloitte heeft voor het vierde opeenvolgende jaar een onderzoek uitgevoerd naar de digitale dienstverlening bij de overheid. Voor een selectie van diensten van zowel de medeoverheden (gemeente, provincies, waterschappen) als de rijksorganisaties is bepaald of deze diensten digitaal worden aangeboden en wat de bijbehorende digitale volwassenheidsniveaus zijn.

Aanleiding

Een belangrijke doelstelling van de overheid is om de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. In toenemende mate krijgen burgers en bedrijven de mogelijkheid om via een digitaal kanaal in contact te treden met de overheid.

Om in beeld te krijgen hoe digitaal geavanceerd de overheidsorganisaties de meest voorkomende diensten voor burgers en bedrijven aanbieden, heeft Deloitte samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het vierde opeenvolgende jaar een onderzoek uitgevoerd.

Meting aanbod overheid digitale dienstverlening 2017

Het onderzoek

De meting van 2017 is uitgevoerd in de periode van mei tot en met augustus 2017. Data betreffende de verschillende overheidsdiensten is verzameld, vastgelegd in een datamodel en voor analysedoeleinden geoptimaliseerd. Op basis van de verzamelde data is bepaald of de diensten digitaal beschikbaar worden gesteld en wat de bijbehorende digitale volwassenheidsniveaus zijn.

Resultaten

De gemiddelde volwassenheid van de overheden is in 2017 gestegen naar 75%. Dit is 4%-punt hoger ten opzichte van 2016. Verder is er vastgesteld dat de digitale beschikbaarheid van 88% in 2016 gestegen is naar 90% in 2017.

Benieuwd naar de andere resultaten? Download het rapport op deze pagina aan de zijkant van deze pagina en zie ook Bijlage A: Medeoverheden en Bijlage B: Rijksorganisaties

Meer weten over data analytics?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van data analytics? Neem dan contact op met Pouya Zarbanoui via +31 (0)88 288 1768

Vond u dit nuttig?