Hoe ‘Een leven lang leren’ écht een leven lang leren wordt

Opinie

Hoe ‘Een leven lang leren’ écht een leven lang leren wordt

Tips voor docentprofessionalisering

We vinden het heel normaal dat studenten stage lopen, maar waarom zijn er geen stages voor docenten? Zijn docenten dan ooit echt uitgeleerd? Nee. Vandaar dat ‘een leven lang leren’ voor kabinet én Onderwijsraad een speerpunt is. Goed onderwijs staat of valt immers grotendeels met de kwaliteit van de docent.

Up-to-date blijven

Toch kan er in veel gevallen wel een flinke slag worden gemaakt met docentprofessionalisering. De intenties zijn goed, maar vaak stokt de ‘éducation permanente’ op onderwijsinstellingen nadat docenten hun certificaat hebben behaald. Het up-to-date houden van vakkennis is afhankelijk van het individu en niet geborgd in de organisatieprocessen. Vakkennis en ideeën over wat en hoe er moet worden geleerd, verouderen dan snel en de aansluiting op de beroepspraktijk komt in gevaar.


Friesland College: praktijkroutes

Een succesvol voorbeeld van ‘een leven lang leren’ zag ik op het Friesland College, waar wordt gewerkt met praktijkroutes. De leslokalen bevinden zich niet meer in de school, maar bij de bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt. Zo hebben de mbo-studenten Zorg les in een vestiging van ZuidOostZorg in Drachten. Al op de eerste dag van hun opleiding beginnen ze op deze locatie. Ze lopen direct mee met ervaren zorgprofessionals (on-the-job leren dus) en krijgen een aantal uren per week les in een lokaal binnen de instelling.


Voordelen

De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk: de studenten doen vanaf het begin praktijkervaring op, de zorgprofessionals kijken weer met een frisse blik naar hun werk dankzij de vragen van de studenten, de cliënten worden blij van al dat jonge élan en… de docenten staan opeens weer middenin de praktijk. Docentprofessionalisering in optima forma.


Partijen bij elkaar brengen

Als Deloitte helpen wij graag bij dit soort trajecten. Bijvoorbeeld als netwerkfacilitator. Wij kennen niet alleen veel onderwijsinstellingen op het hoogste bestuursniveau, maar ook de top van ondernemingen. Zo kunnen we partijen bij elkaar brengen en de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs verkleinen.


Anders organiseren helpt

Ook het anders organiseren – ‘kantelen’ van processen binnen de onderwijsinstelling – stimuleert docentprofessionalisering. Seniordocenten kunnen hun collega’s via intervisie misschien wel meer leren dan een externe trainer – en tegen aanzienlijk minder kosten. Maar in de alledaagse hectiek wordt er vaak toch gekozen voor externe trainingen, omdat docenten al hun tijd nodig hebben om lessen voor te bereiden en les te geven.


Meer tijd

Door te ‘kantelen’ komt er tijd vrij. Met behulp van bijvoorbeeld nieuwe technologieën kunnen onderwijsinstellingen professionaliseringsprocessen intern vormgeven. Door deze koppeling van docentprofessionalisering aan onderwijsvernieuwing slaan de instellingen twee vliegen in één klap. Docenten leren van en met elkaar, waardoor de inhoud up-to-date blijft, en deze aanpak biedt volop kansen om structureel te innoveren.


Een lerende economie

Wij zien dat er binnen het hoger onderwijs veel animo is voor deze aanpak. Een ontwikkeling die we zelf met veel enthousiasme begeleiden. Onze consultants houden hun eigen praktijkkennis up-to-date door bijvoorbeeld uitwisselingstrajecten te organiseren zoals met het Rotterdamse Albeda College. Docenten en bestuurders leren daarbij van Deloitte en wij weer van hen – en van hun studenten. Zo geven we samen de gewenste invulling aan het kabinetsspeerpunt ‘Een leven lang leren’: een lerende economie en groei van de BV Nederland.


Deze tekst is de eerste in een serie blogs over onderwijs en onderzoek. In onze publicatie ‘Grenzen verleggen in een veranderend speelveld – Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek’ leest u meer.


Meer weten?

Wilt u meer weten over docentprofessionalisering? Neem dan contact op met Floris van Lieshout via +31 (0)6 8333 0388.

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek
Vond u dit nuttig?