Article

Met de marine werken we schouder aan schouder aan actuele vraagstukken

De samenwerking tussen Deloitte en de Koninklijke Marine 

Deloitte was dit jaar sponsor van de Johan de Witt Conferentie, een jaarlijks event dat tot doel heeft om de relatie tussen de Koninklijke Marine en de samenleving te versterken. Dit jaar ging het onder meer over het belang van data, een goede logistieke keten en een goede energievoorziening voor Nederland. En over de strategische vraag welke bijdrage de marine in de toekomst moeten leveren om de betrouwbaarheid van deze thema's te waarborgen. Vanuit Deloitte wordt er over dergelijke kwesties meegedacht binnen de diverse partnerships met de Koninklijke Marine, en Defensie breed. Wat betekent Deloitte voor de marine en wat maakt hun samenwerking bijzonder? Een interview met Edward van Mackelenbergh, director SAP Public Sector en oud-marine-officier. 'Bij de marine is een enorm open houding om dingen te leren. We werken echt schouder aan schouder aan actuele vraagstukken, om dingen voor elkaar te krijgen.'

Inmiddels werkt Edward van Mackelenbergh alweer bijna negen jaar voor Deloitte, maar als jonge twintiger trok hij de vloot. Hij wilde iets van de wereld zien, onafhankelijk zijn en hij was graag met techniek bezig. De marine leek hem bij uitstek een plek waar zijn verlangens samenkwamen en hij zich zou kunnen ontwikkelen. Dat bleek een goede inschatting, en al snel kreeg hij leidinggevende verantwoordelijkheden. 'Ik was begin twintig en voer op zeker moment zelfstandig een schip met 160 man aan boord', vertelt Van Mackelenbergh. 'Dat is een enorme ervaring als je zo jong bent. Je ontwikkelt in rap tempo leidinggevende skills en leert met een team dingen voor elkaar te krijgen.' Na zijn KIM-opleiding werkte Van Mackelenbergh als wachtofficier op de brugen later was hij verantwoordelijk voor de luchtverdediging van het schip. Na tien jaar marine maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en kwam hij, via onder meer Philips en KPMG, bij Deloitte terecht. Van Mackelenbergh: 'De stap naar het bedrijfsleven vergrootte mijn wereld die binnen de marine toch wat beperkt bleef. Ik ontwikkelde een bredere kijk op organisaties en ik ging aan de slag met vernieuwing, innovatie, verandertrajecten, en andere manieren van werken.'

Al verliet hij de vloot, zijn liefde voor Defensie en in het bijzonder voor de marine, is nog even sterk aanwezig als toen hij een twintiger was. Zijn kennis, brede netwerk en vaardigheden op dat vlak zet Van Mackelenbergh nu in binnen Deloitte als Director SAP, waar hij zich bezighoudt met business transformaties binnen het publieke domein. Sinds 2019 besteedt hij zijn meeste tijd aan projecten voor Defensie, waaronder de marine.

We denken veel mee met de marine over de aanpak van bepaalde zaken, vertelt Van Mackelenbergh. 'Zowel over ontwikkelingen rondom hun bedrijfsvoering, zoals logistiek en HR-beleid, als ook op operationeel vlak.' De crux van hun aanpak is dat Deloitte vaak probeert om een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 'We brengen veel kennis en ervaring in over hoe andere, vergelijkbare organisaties werken', aldus Van Mackelenbergh.

Ruim twintig jaar geleden waren de defensieonderdelen, en zeker de operationele commando's als de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee, heel verschillende organisaties. Van Mackelenbergh: 'Tegenwoordig zijn processen veel meer gestroomlijnd; van voorraadbeheer en het personeelsbeleid tot de inkoop die centraal plaatsvindt. Dat was ook een van de doelen van die bezuinigingen van de afgelopen 25 jaar. Tegelijkertijd moet Defensie nu, na 25 jaar bezuinigen, een omslag maken naar een groeiende organisatie. Dat is heel complex.' Veel opdrachten die Deloitte uitvoert gebeuren dan ook Defensie breed. Van het opzetten tot een Robotics Kenniscentrum tot de strategische personeelsplanning voor de hele IT-afdeling. Van Mackelenbergh: 'In het algemeen werken we binnen Defensie veel aan het verbeteren en optimaliseren van processen en systemen. In coronatijd hebben we de afdelingen geholpen met het opzetten van hun inzetbaarheid dashboard, om hen meer inzicht te geven in de operationele gereedheid van hun troepen. Op dit moment ondersteunen we Defensie met de implementatie van een het nieuwe SAP (SAP S/4HANA).'
 

Open houding

Er zijn binnen Deloitte diverse afdelingen betrokken bij opdrachten voor de marine en Defensie, met name consulting, risk advisory, en bij sommige projecten ook de afdeling tax of audit. Van Mackelenbergh ziet dat zijn team graag voor Defensie, waaronder de marine, werkt. 'Dat heeft verschillende redenen. Om te beginnen vanwege het goede doel: Defensie staat voor de bewaking en veiligheid van Nederland. Maar het gaat vooral om de manier waarop we in partnership met Defensie samenwerken. We werken werkelijk schouder aan schouder om dingen voor elkaar te krijgen. Er is binnen Defensie een enorm open houding om dingen te leren, en om de kennis en vaardigheden die zij zelf niet in huis hebben bij een extern bedrijf als Deloitte te zoeken. Kortom, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een opdracht te laten slagen en dat maakt het een heel fijne klant.'

Johan de Witt Conferentie

Binnen Deloitte werken meer oud-officieren, maar Van Mackelenbergh denkt niet dat zijn sterke drive voor Defensie, en in het bijzonder de zeemacht, komt door zijn eerdere carrière binnen de marine. 'Ik zie diezelfde drive namelijk ook bij collega's die geen achtergrond bij Defensie hebben. Defensie is voor geen van mijn teamleden zomaar een klant - de wens die we hebben om de organisatie verder te helpen gaat verder dan alleen maar uren schrijven en je opdracht uitvoeren. Dat komt doordat zij waarderen wie we zijn en wat we inbrengen.

Naast zijn werk voor Deloitte zit Van Mackelenbergh in het bestuur van de stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) die als doel heeft om bij te dragen aan het maatschappelijke begrip voor, en kennis over de marine om zo het draagvlak voor de marine in de samenleving te vergroten. De jaarlijkse Johan de Witt Conferentie is een van de bijeenkomsten die mede door P3inMare wordt georganiseerd. 'Dit jaar was misschien wel de meest actuele Johan de Witt Conferentie ooit, want het programma werd mede vormgegeven door young professionals uit de financiële, logistieke, politieke, energie en communicatiewereld. Aan hen hebben we gevraagd wat de thema's waren die hen bezighielden en in welke mate de marine daarin ondersteuning kan bieden. Het ging over het belang van data voor Nederland, over het belang van een goede logistieke keten en van een goede energievoorziening.' Het doel van de conferentie was om het verhaal van de marine in de samenleving goed neer te zetten, zegt Van Mackelenbergh. 'Dit jaar hadden we een ideale mix tussen oudgedienden en actieve marineofficieren, maar ook mensen van universiteiten, hogescholen, en andere sectoren. Die werelden bij elkaar brengen, door het verhaal van buiten naar binnen te vertellen, komt de marine natuurlijk ten goede. Admiraal Tas, commandant Zeestrijdkrachten, riep de zaal na afloop van de conferentie op om het belang van de marine voor de maatschappij mee te helpen uitdragen. En dat is precies wat we voor ogen hebben met zo'n event, het verder brengen van de dialoog tussen de marine en de Nederlandse samenleving.'
 

Did you find this useful?