Nieuw arbeidsmarktbeleid voor versterking van de regionale economie

Article

Nieuw arbeidsmarktbeleid voor versterking van de regionale economie

De opkomst van ecosystemen, leerwerkakkoorden en innovatiedeals om maatschappelijke uitdagingen op te lossen

Werkgevers in alle sectoren kampen met grote personeelstekorten. Bovendien verandert de vraag naar vaardigheden van werknemers. Ontwikkelingen als de energietransitie, digitalisering, herinrichting van de zorg en circulaire economie zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. De oplossing? Een nieuwe arbeidsmarktaanpak en samenwerken in ecosystemen.

Het onderwijs en de gemeenten proberen de bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren bij de groei en het behoud van personeel. Maar dit is nog niet voldoende om de tekorten op te lossen. Uit cijfers van UWV blijkt dat er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures openstonden. 190.000 hiervan zijn bestempeld als krapte, wat betekent dat er weinig geschikte kandidaten zijn en veel vacatures.

Ecosystemen: samen de uitdaging aangaan

Om de uitdagingen op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te gaan, ontstaan dan ook steeds vaker samenwerkende groepen van ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen. Dit kunnen formele of informele samenwerkingsverbanden zijn. Horizontaal georganiseerd maar ook verticaal in de keten van klanten, eindgebruikers en leveranciers. Zo werven bijvoorbeeld bouw- en energiebedrijven werknemers onder de bewoners van een wijk die wordt verduurzaamd. En zorginstellingen werven steeds vaker onder eigen patiënten.

Deze samenwerkingsverbanden worden ook ecosystemen genoemd: een groep organisaties en individuen die bij elkaar ‘halen en brengen’ en waar afhankelijkheden tussen bestaan. Ze werken samen aan een gemeenschappelijk doel en leveren toevoegde waarde aan elkaar. Iedere deelnemer heeft een rol in het gemeenschappelijke doel van de groep. Mooie voorbeelden hiervan voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zijn het House of Skills in Amsterdam, het Rotterdamse Leerwerkakkoord en de Haagse EnergieHUB, waarin bijvoorbeeld gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven deelnemen.

Nieuwe arbeidsmarktaanpak: werven op vaardigheden

De dynamische arbeidsmarkt vraagt daarnaast om een alternatieve, creatieve aanpak. Een aanpak waarbij innovatie, samenwerking, digitale matching en nieuwe vormen van scholing en toetsing voorop staan. Ook wel de nieuwe arbeidsmarktaanpak genoemd. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen het werk voortdurend. En dat zorgt voor een andere personeelsvraag. Organisaties zoeken naar personeel met nieuwe skills, want de toekomst vraagt om andere kennis en vaardigheden.

Voor de workforce of the future moeten we daarom niet werven op diploma’s, maar op vaardigheden. Iedereen heeft talenten. Het is belangrijk onbenut talent in beeld te krijgen, daarin kan data analytics uitkomst bieden. Door op een analytische manier te kijken naar beroepen en vacatures, wordt duidelijk welke functies matchen op taken en competenties. En dat zorgt ervoor dat mensen van krimp-beroepen naar groei-beroepen geholpen kunnen worden. Andere voorbeelden van de nieuwe arbeidsmarktaanpak zijn: jobcarving, inzet van hybride docenten, opleiden zonder diploma en open-hiring.

Verborgen matches
AWVN, Deloitte en UWV hebben onderzoek gedaan naar verborgen matches op de arbeidsmarkt. Hierin werd op verrassende functies gestuit die op competentie- en taakniveau goed met elkaar matchten. Zoals het beroep administratief medewerker dat 69% matcht met de taken en competenties van een inkoopmedewerker. En de taken en competenties van een eventcoördinator matchen zelfs voor 71% met die van een expediënt. Kim van der Werf, Director Human Capital bij Deloitte: “Werkzoekenden en werkgevers zijn geneigd vanuit functies te denken en op zoek te gaan naar een match, passend binnen die functie. Door te kijken naar verborgen matches blijkt dat de arbeidsmarkt voor beide partijen veel groter is. Dat kan perspectief bieden voor zowel krapte als werkloosheid”.

Deloitte als strategisch partner

Elke organisatie is op zichzelf bezig met de krappe en veranderende arbeidsmarkt. Maar de ontwikkelingen vragen om een bredere en innovatieve aanpak. Je kunt het niet langer alleen. Deloitte heeft ruime ervaring in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en helpt u graag verder. We werken samen met tal van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven op dit thema. Bovendien zijn we strategisch partner bij een groot aantal landelijke en regionale arbeidsmarktprojecten in de vorm van regionale akkoorden, innovatiedeals en skillsagenda’s.

Voor het opstellen van een ecosysteem-strategy wordt er gewerkt volgens een bewezen aanpak, waarbij extra aandacht wordt besteed aan:

  • Het gebruik van innovatieve arbeidsmarktinstrumenten en methoden om de uitdagingen aan te gaan
  • Het inzetten van data analytics om tot nieuwe inzichten te komen
  • Het opstellen van de businesscase inclusief roadmap en het borgen van commitment voor de uitvoering
  • Funding van de kosten van organisatie en innovatie

Via deze aanpak wordt er langs 4 sporen gekeken: 1. van school naar werk, 2. van werk naar werk, 3.weer aan het werk en 4. van uitkering naar werk. Enkele succesvoorbeelden zijn de Health Campus Fryslân, het Cambridge Innovation Centre, Groene werkgelegenheid in de Haagse energietransitie en het House of Skills in de Metropoolregio Amsterdam.

Nieuwsartikelen

  • In een interview met Platform 31 wordt er dieper ingegaan op het onderzoek naar de arbeidsmarkt en de aankopingspunten voor gemeenten: Lees hier het interview.
  • Een ‘foto’ geeft een overzicht van de huidige situatie en ambities van het thema Energietransitie & Arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Deze is gemaakt op initiatief van het MRA-bueau, House of Skills en Deloitte. Bekijk de ambitie en de 'foto' hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het oprichten en inrichten van nieuwe vormen van regionaal arbeidsmarktbeleid en bijbehorend ecosysteem-strategy, het opstellen van de businesscase en roadmap en hoe data analytics en innovatieve methodiek kunnen worden ingezet om uw uitdagingen aan te gaan? Neem dan contact op met Johan Stuiver.

Did you find this useful?