Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Article

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Blijf op de hoogte op het gebied van Btw, Loonheffingen, Vennootschapsbelasting, Lokale heffingen, Post-hbo opleiding Public Tax Control Management etc.

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - December 2018

1. Btw
 • Ontwikkelingen op het gebied van sport
 • Btw-regime straatparkeren
 • Hoge Raad beperkt mogelijkheid btw-aftrek gemeenten bij bouw scholen (einde btw-besparende schoolmodellen?)
 • Verjaring 2013

2. Loonheffingen
 • De beveiligingsmaatregelen die gemeenten nemen voor hun medewerkers kunnen worden aangemerkt als belast loon
 • Wet normering topinkomens (WNT)
 • Wellicht meer geboorteverlof
 • De Whk-beschikking komt eraan
 • Het belang van de no-riskpolis
 • Wijzigingen ontslagroutes UWV
 • Aangifte werkkostenregeling kan leiden tot kostenbesparing

3. Vennootschapsbelasting
 • Vaststellingsovereenkomst belastingplicht grondbedrijf
 • Normaal vermogensbeheer bij reclameactiviteiten

4. Meer informatie

 

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - december 2018
Vond u dit nuttig?