Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Article

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Blijf op de hoogte op het gebied van Btw, Loonheffingen, Vennootschapsbelasting, Lokale heffingen, Post-hbo opleiding Public Tax Control Management etc.

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - juli 2018

1. BTW

 • Update wijziging sportvrijstelling
 • Gemeente kan btw op re-integratietraject en outplacementkosten volledig compenseren
 • Weigering toepassing verlaagd motorrijtuigenbelasting-tarief 
 • Terbeschikkingstelling sportaccommodaties door gemeente aan te merken als gelegenheid geven tot sportbeoefening
 • Toepassingsbereik koepelvrijstelling blijft ook na 1 januari 2019 intact
 • Wijzing verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%


2. Loonheffingen

 • Inzet IKB voor fiscale optimalisatie van de onbelaste (vaste) reiskostenvergoeding
 • Regeling compensatie transitievergoeding
 • Wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet
 • Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid


3. Vennootschapsbelasting

 • Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven


4. Lokale heffingen

 • Publicatieplicht van bijlagen bij de verordening en tarieventabel leges 
 • Aanslagen vernietigd wegens vrijstelling zonder wettelijke grondslag


5. Meer informatie

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - juli 2018
Vond u dit nuttig?