Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Article

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur

Blijf op de hoogte op het gebied van Btw, Loonheffingen, Vennootschapsbelasting, Lokale heffingen, Post-hbo opleiding Public Tax Control Management etc.

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - mei 2018

1. Btw

- Ontwikkelingen koepelvrijstelling

- Ontwikkelingen op het gebied van sport

- Gemeente handelt als overheid bij de exploitatie van begraafplaatsen: cassatie ingesteld

- Geen duidelijkheid over btw op straatparkeren: blijft alles bij het oude?

2. Loonheffingen

- Ambtenarenstatus per 1 januari 2020, wat gaat er veranderen?

- Evaluatie Werkkostenregeling

- Fiets van de zaak, aantrekkelijk voor u?

- Nieuwe wet om arbeidsmarkt in balans te krijgen

- Tijd om na te denken over eigenrisicodragerschap

- Klaar voor de handhaving Arbowet per 1 juli 2018?

- Masterclasses

- Controles Belastingdienst

- WKR-Analytics en WerkkostenMonitoringTool (WMT)

- Payroll Analytics

3. Vennootschapsbelasting

- Gemeenten zonder belastingplichtige activiteiten:

- Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven

4. Lokale heffingen

- Een aardbeving is een bijzondere omstandigheid bij de WOZ-waardering (ECLI:NL:HR:2018:457)

5. Meer informatie

 

Nieuwsbrief Lokaal- en Middenbestuur - mei 2018
Vond u dit nuttig?