Proeftuin gerichte preventie

Article

Proeftuin gerichte preventie gemeente Zaanstad

Een verkenning naar het oplossen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen

De gemeente Zaanstad, Evean en Deloitte hebben onlangs besloten te gaan samenwerken in een Proeftuin gerichte preventie, gericht op eenzaamheid onder ouderen. Een actueel onderwerp, waarover momenteel veel wordt geschreven en gesproken. Hoewel een gerichte en integrale aanpak rondom preventie logisch lijkt, wordt deze landelijk nog maar weinig gerealiseerd.

De Proeftuin in Zaanstad biedt kansen om preventie niet alleen te richten op gezondheid, maar ook op onder andere welbevinden, financiële situatie, sociaal netwerk, en in aansluiting op wat bewoners belangrijk vinden. Daarnaast kan preventie in de Proeftuin worden versterkt als er gebruik gemaakt wordt van technologische en sociale innovaties. Binnen de Proeftuin verstaan wij onder eenzaamheid: “Een gemis in het leven ervaren, door niet meer het gevoel te hebben er toe te doen, als gevolg van het voelen van leegte en/of het ontbreken van betekenisvolle sociale contacten”.

Eenzaamheid kan voorkomen onder verschillende groepen mensen. Binnen de Proeftuin richten wij ons op ouderen. De groepen die als eerste in aanraking komen met eenzaamheid zijn bijvoorbeeld alleenstaande ouderen, gepensioneerden, mantelzorgers, ouderen met functieproblematiek. De vraag is nu welke manieren van ingrijpen rondom gezondheid, financiële zekerheid, leefstijl, participatie en omgeving noodzakelijk zijn om de eenzaamheid te bestrijden of te voorkomen.


Welke wijk?

De Proeftuin gerichte preventie wordt uitgevoerd in de wijk Krommenie. In deze wijk wonen relatief veel ouderen (in 2015 3.839 65-plussers). Evean, één van de initiatiefnemers, is hoofdaannemer van het Sociaal Wijkteam Krommenie, en verzorgt ook de wijkverpleging in Krommenie. In samenwerking met het Sociaal Wijkteam woningstichting Parteon, GGZ Dijk en Duin, GGD, Odion, Heliomare, BUUV, Zaankanters voor elkaar, ouderenbonden (SVK & KBO) en de gezamenlijke kerken wordt ingezet op het opsporen en benaderen van ouderen die het risico lopen last te krijgen van eenzaamheid, of het al zijn. Door deze bewoners gericht te benaderen kan worden onderzocht of tijdig ingrijpen er voor zorgt dat zelfredzaamheid en welbevinden toenemen. Mogelijk ook dat de doelgroep hierdoor minder aanspraak hoeft te maken op zorg.


Wat hebben we tot nu toe bereikt?

De Proeftuin kan alleen een succes worden als zorgaanbieders, organisaties en inwoners samenwerken. Net als in een echte proeftuin gaan we planten, verplanten, schoffelen en onderhouden. In een eerste bijeenkomst in de landelijke Week van de Eenzaamheid, hebben inwoners samen nagedacht over mogelijkheden om inwoners meer leefplezier te laten ervaren. Een van de uitkomsten is een bewonersplatform dat vaak bij elkaar komt om initiatieven in de wijk gericht verder te brengen. Naast het bewonersplatform zijn ook alle interventies rondom leefplezier in kaart gebracht, is aan kennisuitwisseling gedaan, wordt gekeken op welke manier meer mensen kunnen worden bereikt en hoe de effecten kunnen worden gemeten.

Proeftuin gerichte preventie in gemeente Zaanstad

Meer inspiratie?

Deloitte organiseerde in het verlengde van verschillende innovaties in Nederland een inspiratiereis naar Denemarken en Zweden in maart 2016. Tijdens het driedaagse programma brachten we een bezoek aan onder meer het ‘beste zorghuis’ van Zweden Gerdas Gard. Daarnaast gingen we langs bij de gemeente Gladsaxe in Denemarken, waarbij zij ons meer vertelden over hoe zij het sociale netwerk van ouderen vergroten en vereenzaming tegen gaan. Mette Lindgaard, Partner bij Deloitte Denemarken maakte ons deelgenoot van haar wereldwijde ervaringen op het gebied van sociale innovaties en de filosofe Stine Jensen ging met ons de dialoog aan over de verschillen en overeenkomsten tussen de Scandinavische en Nederlandse samenlevingen.

Over Govlab

De Proeftuin gerichte preventie is onderdeel van Govlab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. Govlab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de proeftuin Gerichte preventie gemeente Maassluis? Neem dan contact op met Menno ter Wal via mterwal@deloitte.nl / +316 8201 9329 of Marly Kiewik via mkiewik@deloitte.nl / +316 8355 5066.

Vond u dit nuttig?