Proeftuin 'Gerichte preventie'

Article

Proeftuin 'Gerichte preventie'

Met gerichte preventieactiviteiten naar lagere zorgkosten

Preventie kan succesvol in de praktijk worden gebracht door een gerichte doelgroepbenadering en inzet van lokale interventies, gecombineerd met inzichten vanuit observatiestudies en actuele data analyse.

Gemeenten staan de komende jaren voor de grote uitdaging om op het sociale domein aan burgers betere diensten te leveren tegen minder kosten. Om dit te realiseren zal meer aandacht moeten worden besteed aan preventie. Preventie is echter voor veel gemeenten een lastig begrip, waarbij concrete handvatten nog ontbreken. Door data slim te gebruiken kunnen preventieactiviteiten gericht ingezet en gemeten worden. Deloitte is samen met de gemeente Maasluis en het ministerie van VWS een proeftuin gestart waarin openbare en eigen databronnen worden gecombineerd en gevisualiseerd. Hierdoor krijgen gemeenten inzicht in de risicogroepen met een verhoogde kans op zorggebruik in de toekomst. Data analytics helpt gemeenten om de kosten en baten van preventies in kaart te brengen en op welke manier de effectmeting van deze activiteiten vorm te geven. De proeftuin is reeds gestart in de gemeente Maassluis en zal in vier andere regio’s in Nederland starten. Eind 2014 worden de eerste resultaten verwacht.
 

Meer lezen?

Proeftuin gerichte preventie gemeente Zaanstad
Deens preventiebeleid voorbeeld voor Nederland
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de proeftuin Gerichte preventie gemeente Maassluis? Neem dan contact op met Menno ter Wal via mterwal@deloitte.nl / +316 8201 9329 of Marly Kiewik via mkiewik@deloitte.nl / +316 8355 5066.

Proeftuin 'Gerichte preventie'
Vond u dit nuttig?