Randvoorwaarden Omgevingswet

Analyse

Randvoorwaarden Omgevingswet

Welke zaken moet je als gemeente op orde hebben?

Vóór de invoering van de Omgevingswet moet je als gemeente voldoen aan verschillende randvoorwaarden. Het gaat daarbij onder meer om vereisten over regelgeving en ICT.

Randvoorwaarden Omgevingswet

Er zijn voor de invoering van de Omgevingswet een aantal zaken reeds wettelijk verplicht of op andere wijze randvoorwaardelijk. Deze worden hieronder beschreven:

  • Bouwregels: In het besluit bouwwerken leefomgeving (dat zich richt tot burgers, bedrijven en de overheid) zijn, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving opgenomen. Het bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Deregulering (t.o.v. bouwbesluit 2012) met uitgangspunt “decentraal, tenzij” en maatwerk mogelijk.
  • ICT: de Gewenste Situatie 2018, zoals benoemd in VIVO, betreft de ICT-randvoorwaarden. Onder basis op orde wordt bijvoorbeeld verstaan dat de gemeente aangesloten is op de aangeboden en gewenste digitale dienstverlening zoals MijnOverheid.nl, Berichtenbox voor Bedrijven/Ondernemersplein, eHerkenning en het stelsel van basisregistraties 
  • Participatie/samenspraak: Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verkenden in het essay ‘Niet Buiten de Burger Rekenen: Over randvoorwaarden voor Burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel’ de randvoorwaarden om de participatiebelofte van de Omgevingswet waar te maken en doen verschillende relevante aanbevelingen (februari 2016).
Vond u dit nuttig?