Article

Samen maken we impact ondernemen groot

Zeven impact ondernemers aan het woord

De afgelopen jaren heeft impact ondernemen een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Meer ondernemers hebben naast het ondernemen ook maatschappelijk relevante thema’s omarmt en die substantieel onderdeel gemaakt van hun bedrijfsvoering. Het aantal impact ondernemers is dan ook fors toegenomen. In dit boek, doen zeven impact ondernemers hun verhaal.

De ontwikkelingen staan niet stil. In maart 2021 is de City Deal Impact Ondernemen ondertekend waar vooralsnog 80 organisaties uit het publieke en private domein aan deelnemen. Doel? Versterken van de impact economie! Ook ligt er een concept wetsvoorstel om impact ondernemers een aparte status te kunnen geven, de bvM (bv Maatschappelijk), en daarmee hun zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten.

Deloitte steunt en stimuleert impact ondernemen, onder andere via de Deloitte Impact Foundation. Via deze foundation leveren wij een positieve bijdrage aan maatschappelijke relevante thema’s op gebied van onderwijs en werk, duurzaamheid en een verdraagzame maatschappij. Eén van de initiatieven is het programma Scaling Social Enterprises waarmee impact ondernemers pro bono toegang hebben tot onze kennis, expertise en netwerk om door te groeien. Om deze groei te realiseren zijn meer mensen nodig en deze mensen hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep mensen is het vaak moeilijk(er) om aan het werk te komen,impact ondernemers zijn daar een essentiële successleutel in. Op deze manier bouwenwe samen aan arbeidsparticipatie en een inclusievere maatschappij! De komende jaren zullen wij dit blijven doen, waarbij uitbreiding van het programma voor de hand ligt. Met het initiëren van het WorldClass programma, gedurende tien jaar jaarlijks 35.000 kwetsbare burgers helpen met het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt, bereiken we continuïteit en zijn verheugd dat Scaling Social Enterprises daar substantieel onderdeel van is.

De weg die impact ondernemers afleggen verschilt nogal. De leermomenten die zij onderweg meemaken zijn ook verschillend. De impact ondernemers die in dit boek hun verhaal doen, delen de ´moments that matter´ zoals zij die persoonlijk ervaren hebben. Waar hebben zij het verschil gemaakt en wat kunnen anderen daarvan leren? Dit boek heeft dan ook tot doel om andere (impact) ondernemers te inspireren, enthousiasmeren en stimuleren. Het is ook een manier om deze impact ondernemers extra in de spotlights te zetten voor de mooie bijdragen die zij leveren aan onze maatschappij!

Benieuwd naar de verhalen? Download het gehele boekje en ontdek meer.

Did you find this useful?