Samenwerking Deloitte en NRC Live bij debatreeks

Article

Samenwerking Deloitte en NRC Live bij debatreeks

Vijf prikkelende avonden over de toekomst van zorg

Deloitte volgt alle – technologische en maatschappelijke – ontwikkelingen op het gebied van zorg nauwgezet. Wij schrijven, adviseren en verzorgen colleges op het gebied van Future Healthcare en zijn dit jaar partner van ‘Toekomst van Zorg’, een debatreeks van vijf donderdagavonden, georganiseerd door NRC Live.

In gesprek met innovators, visionairs en koplopers

Op 18 mei start NRC Live met een debatreeks over zorginnovatie en de toekomst van gezondheidszorg. Sleutelspelers en visionairs uit zorg, wetenschap, overheid en bedrijfsleven gaan met elkaar en met de deelnemers in gesprek over belangrijke keuzes, belemmeringen en kansen. Een programma dat mooi aansluit op de visie van Deloitte: een aantal van de huidige technologische ontwikkelingen zorgt de komende jaren voor een heel andere aanblik van het zorglandschap. Daarom zijn we partner geworden van deze bijzondere reeks bijeenkomsten in New Babylon (Den Haag).

Een nieuw zorgsysteem

Tijdens de debatten gaan sprekers en deelnemers in op de vraag hoe technologische innovaties, disruptieve verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden leiden tot de transformatie naar een nieuw zorgsysteem. Hoe kunnen we die verandering helpen versnellen? De volgende onderwerpen komen ter sprake: 1. Gedrag en gezondheid; 2. Technologie als motor voor vernieuwing; 3. Slimmer en beter organiseren; 4. Nieuwe businessmodellen en financiering. We sluiten af met het Grote Zorgdebat op 5 oktober. Na afloop verschijnt een manifest met inzichten, aanbevelingen en concrete acties voor de sector.

Zes redenen om erbij te zijn

Waarom kunt u deze debatten niet missen? In tien uur wordt u helemaal bijgepraat over de nieuwste inzichten, door sleutelspelers en koplopers die openstaan voor verkenning, zoals Daan Dohmen, Hyleco Nauta, Harry Finkenflügel, Edith Feskens, Stefan Scheepers, Muriël Thijssen en Susanne Baars. De komende weken wordt de line-up nog aangevuld. Zij doen dat op een onafhankelijke, actuele, kritische en originele manier. Daarnaast wordt u tijdens deze debatten onderdeel van een netwerk van wetenschap, overheid, artsen, bedrijfsleven, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Een betrokken community waarmee u kennis en inzichten kunt uitwisselen en sparren op niveau.

Meer informatie?

De reeks is bestemd voor alle partijen binnen het zorglandschap, zoals zorginstellingen, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en overheid. Uitgebreide informatie over het programma, data en tijden en kosten kunt u vinden op www.nrclive.nl/toekomstvanzorg. Wij zien u graag bij een of meer sessies!

Vond u dit nuttig?