Samenwerking met Medical Business Projects

Article

Samenwerking met Medical Business Projects

De coaches

Er is een groep enthousiaste collega's die het leuk vinden om een projectteam van de stichting te coachen. Hieronder geeft men een korte persoonlijke introductie en motivatie over hun rol als coach.

Ivo van de Gouw

Ivo werkt sinds 1999 bij Deloitte en heeft daarin ruime ervaring als programma- of projectmanager van bedrijfstransformaties gefaciliteerd door de implementatie van een ERP-systeem (SAP, Oracle, Microsoft). Hij werkt daarbij op het snijvlak van mens, organisatie, proces en systeem. Hierin ligt ook zijn hart: er voor zorgdragen dat een oplossing werkt in een organisatie.

Ivo heeft een financiële, logistieke en bedrijfskundige achtergrond en opleiding. Voor Deloitte is Ivo werkzaam geweest in het onderwijs als studierichtingsleider en docent (bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en logistiek). Hij geeft nog steeds regelmatig gastlessen en begeleid regelmatig afstudeerders bij het schrijven van hun business case (vraagstelling, plan van aanpak, analyse, conclusie en presentatie). Daarin ligt zijn andere “drive”: het begeleiden en laten groeien van mensen.

De gezondheidszorg is voor ons allemaal letterlijk van levensbelang! Daarnaast staat de sector voor enorme uitdagingen gezien de demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarom is het bijzonder waardevol om via de begeleiding van projecten een bescheiden steentje te kunnen bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg.

Isabella Aronds

Isabella heeft een achtergrond in bedrijfskunde met de specialisatie innovatie en ondernemerschap. Ze was altijd van plan om arts te worden maar tijdens een jaar in Argentinië heeft ze besloten om de zorg te verbeteren door een andere studie te kiezen. Tijdens haar master is ze actief geweest als zzp-er en heeft ze bij het UMC Radboud gesproken met patiënten en medische professionals om te zorg te verbeteren vanuit het patiënt perspectief. Haar passie ligt bij het innoveren van de zorg omdat ze mening is dat ons huidige zorgstelsel te ouderwets is en er nog heel veel verbeterd kan worden. Bij Deloitte heeft ze ervaring opgedaan in de publieke sector, zowel in de zorg als bij onderwijs, rijksoverheid en gemeenten. In haar vrije tijd is ze ook bezig om de zorg te verbeteren en werkt ze aan een nieuwe website/app waardoor zorg toegankelijker wordt. Als coach heeft Isabella ervaring opgedaan bij de gemeente Amsterdam waar verschillende teams bezig zijn om met hun idee armoede in de stad te verminderen.

Karlijn Engels

Karlijn werkt sinds 2014 bij Deloitte als consultant Zorg & ICT. Karlijn heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, waar ze een bachelor Bedrijfscommunicatie en een master Bedrijfskunde behaalde. Ze houdt zich bezig met alles rondom ICT en innovatie in ziekenhuizen, maar heeft vooral expertise op het gebied van EPD implementaties, zowel van Epic als ChipSoft. In de afgelopen jaren heeft ze bij diverse ziekenhuizen die een nieuw EPD implementeerden de kwaliteitsbeheersingsfunctie vervuld. In die functie interviewde Karlijn diverse betrokkenen - van directielid tot medisch specialist - om vroegtijdig risico’s te signaleren en bij te dragen aan een succesvolle implementatie. Dit is ook wat Karlijn het liefst doet: samenwerken met mensen uit allerlei disciplines en ziekenhuislagen, om een tastbare bijdrage te leveren aan de zorg.

Lotte Diender

Lotte studeerde Health Sciences aan de Universiteit van Maastricht en heeft een master behaald in Health Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie runde ze haar eigen consultancy bedrijfje met medestudenten met diverse achtergronden. Hierbij deed ze als student al praktische ervaring op binnen het adviesvak. Ze weet dus hoe het is om met relatief weinig ervaring toch een mooi en bruikbaar advies op te leveren. Het consultancy vak beviel haar zo goed, dat ze als analyst is begonnen bij Deloitte Strategy & Operations. Ze participeerde in verschillende grote transformatieprojecten en begeleide procesverbeteringen bij een zorgverzekeraar. Het bij elkaar brengen van kennis uit verschillende disciplines en samen ergens voor gaan, is iets waar Lotte veel energie van krijgt.

August van de Beek

August heeft meerdere jaren ervaring in de ziekenhuiszorg. In zijn vorige baan als controller bij een topklinisch ziekenhuis, en sinds zijn overstap naar Deloitte als consultant bij CFO Services. Vanuit deze achtergrond zal August vooral betrokken worden bij projecten met een sterke financiële focus. August heeft gestudeerd aan Universiteit Maastricht (BSc International Business) en Nyenrode Business Universiteit (MSc in Controlling). August is ervan overtuigd dat de beste zorg niet de duurste zorg hoeft te zijn, en dat wederzijds begrip tussen (financieel)management en artsen hiervoor een absolute randvoorwaarde is.

Anne de Wringer

Anne studeerde Geneeskunde en heeft voor aanvang van de coschappen besloten over te stappen naar de master Biomedische Wetenschappen met een specialisatie in ‘Science Based Business’. Hiermee benadert zij het onderwerp gezondheid vanuit meerdere sectoren. Zo werkte ze tijdens haar afstuderen met grote Publiek-Private Partnerschappen, bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen etc., die zich bezig houden met de bestrijding van armoede gerelateerde ziekten.
Doordat ICT-toepassingen en medische technologieën een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in de gezondheidszorg, is een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de medische praktijk cruciaal. Anne werkt graag op het raakvlak tussen deze twee werelden en probeert, door te zorgen voor een betere communicatie, de kloof tussen deze twee vakgebieden te verkleinen. Momenteel werkt Anne als Analyst bij Deloitte Tax op het gebied van R&D.

Nikki Sewuster

Nikki is in januari 2016 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft de master Organisatiewetenschappen afgerond. Het laatste jaar van haar master was zij werkzaam bij een klein zorg-ict consultancy en was hier betroken bij een epd implementatie. Zij was daarbij medeverantwoordelijk voor het implementeren van het medisch dossier. Na haar afstuderen is ze in dienst getreden bij Deloitte. Op dit moment is zij werkzaam bij een ERP implementatie in een universitair ziekenhuis in het financiële domein. Nikki is gedreven, betrokken en draagt graag bij aan verbeteringen in de zorg.

Carlo Fiscalini

Carlo is inmiddels alweer ruim 10 jaar aan het werk. Hij is ooit begonnen bij Accenture en na een aantal jaren bij een corporate finance boutique (JBR Corporate Finance) gewerkt te hebben, is Carlo voor Deloitte gekozen. Daar houdt hij zich bezig met fusies en overnames. Meer specifiek: met carve-outs (het separeren en verkopen van een bedrijfsonderdeel) en met integraties. Zijn team richt zich op het voorbereiden van de transactie, het opstellen / beoordelen van de integratie of separatie plannen en upside analyse, en met de daadwerkelijke uitvoering van een carve-out of integratie. In dit kader heeft hij een groot aantal ondernemingen van binnen kunnen aanschouwen - van stichtingen tot multinationals en van de halfgeleiderindustrie tot komkommerteelt. Die verscheidenheid, in combinatie met een deal-omgeving, houdt het werk spannend en uitdagend voor hem!

Carlo is voor zijn werk ook een aantal keer in de zorgsector actief geweest. Zo is hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij de fusie tussen de ambulance-activiteiten van VZA en GGD in Amsterdam, en heeft hij enkele projecten bij het UMC Utrecht uitgevoerd. Daar kijkt Carlo met een erg positief gevoel op terug, vooral op de samenwerking met zorgprofessionals en hun ambities. Carlo vindt het erg mooi dat hij als coach voor MBP nu weer een bijdrage kan gaan leveren aan de ontwikkeling van de zorg.
Voordat Carlo ging werken heeft hij Economie en Sociale Wetenschappen gestudeerd in Utrecht. Hij heeft daarnaast een propedeuse Natuurkunde (Groningen) behaald, en heb de Business Valuation opleiding aan de RSM (Erasmus Rotterdam) gevolgd. Verder is Carlo getrouwd, heeft 3 jonge kinderen en woont in Utrecht. In zij vrije tijd gaat hij graag hardlopen of een boek lezen.

Paul Huijbrecht

Paul werkt sinds 2015 bij Deloitte Consulting, eerst in Nieuw Zeeland en toen in Nederland. In Nieuw Zeeland deed hij ervaring op met het opzetten van een not-for-profit in de zorg vanuit Deloitte. Deze start-up had als doel om de administratie en boekhouding van kleinere zorginstellingen uit handen te nemen. Momenteel werk Paul binnen Deloitte Consulting op de afdeling Organisatie Design. Deze afdeling houdt zich bezig met het (re)structureren van grotere corporates in vele sectoren.

Doormiddel van Medical Business Projects probeert Paul de link die hij heeft met Life Sciences en de zorg te onderhouden. Hij volgde een Bachelor Life Sciences & Technology aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Daarna besloot Paul een Master Bio-entrepreneurship te volgen aan het Karolinska Institutet in Stockholm. Deze master leerde hem skills in management, entrepreneurschap, en leiderschap binnen de Life Sciences sector.

Doormiddel van Medical Business Projects kunnen hopelijk echte verbeteringen in de zorg worden gerealiseerd, en patienten de maatschappij beter worden geholpen!

Ilse Bal

Ilse heeft een bachelor Psychologie en een master Business Administration afgerond aan de Universiteit van Twente. Ze heeft altijd een grote interesse gehad in (veranderende) processen binnen de zorg. Tijdens haar master werkte zij aan het design van een Performance Management Systeem in een topklinisch ziekenhuis. Een hele leerzame ervaring om tot een design te komen dat zowel aansloot bij de behoefte van medische professionals als ook van de bedrijfvoerende afdelingen. Daarbij was het essentieel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Medical Business Projects biedt een fantastische mogelijkheid om dit gesprek aan te gaan en van elkaar te leren.
Ilse heeft na het afronden van haar studie 1,5 jaar als management trainee gewerkt, maar ze besloot zich verder te ontwikkelen binnen het consultancy vak. Ze is daarom sinds maart 2016 werkzaam als Analyst bij Deloitte Consulting, waar ze HR IT systemen implementeert bij klanten in zowel de publieke als de private sector.

Dirk van Limpt

Als Accountant Adviseur bij Deloitte ontzorg ik graag ambitieuze ondernemers in de sectoren Health & Technologie. Start- & scale-ups begeleid ik proactief naar een volgende stap, andere MKB-ondernemingen begeleid ik bij overname & opvolging. Mijn focus ligt hierbij op advisory, naast compliance (jaarrekeningen en aangiften). Het sparren met en het ontzorgen van (toekomstige) ondernemers in een dynamische, complexe(re) omgeving is mij op het lijf geschreven. Samen met de ondernemer ondernemen spreekt mij hierbij het meest aan!

Naast mijn werk ben ik actief in de Raad van Toezicht van de Stichting Kwaliteit & Ontwikkeling Huisartsenzorg in Eindhoven, alsmede ben ik als externe deskundige verbonden aan de Fontys Hogeschool Financieel Management | Accountancy in Eindhoven.

Ruud Jacobs

Ruud heeft veel interesse in het raakvlak tussen techniek en gezondheidszorg. Zo studeerde hij Technische Geneeskunde aan de Universiteit van Twente waar hij zich richtte op klinisch technologische innovaties. Hij stapte over naar de master Industrial Engineering & Management waar hij zich specialiseerde in operations research binnen de zorg. Zo heeft hij bijvoorbeeld een OK planningsmodel gemaakt dat efficiënt inspeelt op het vooraf onbekende aanbod van (semi-) spoed- en wachtlijstpatiënten, variabele ingreepduur en andere zaken bij een groot ziekenhuis. Momenteel verdiept hij zich in de toepassingen van data mining binnen de zorg, zowel klinisch als operationeel. Het mooiste vind Ruud om complexe problemen via data en wiskunde te vertalen naar bruikbare oplossingen voor professionals uit andere disciplines. Momenteel doet hij dit als consultant bij Technology Enabled Solutions binnen Deloitte Risk Advisory.

Inge Kouijzer

Inge werkt sinds mei 2013 voor Deloitte, nadat ze eerst 1,5 jaar voor een kleine advies bureau heeft gewerkt. Daarvoor heeft ze Bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, met als master public management. Al tijdens haar studie ontwikkelde ze interesse voor advies rondom grote uitdagingen binnen het publieke domein, zoals de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en de transities binnen het sociaal domein. Zo werkte ze bijvoorbeeld als student al bij de gemeente Spijkenisse als beleidsmedewerker zorg.

Momenteel werkt Inge binnen Deloitte Consulting op de afdeling Change management. Deze afdeling houdt zich bezig met de menselijke component van veranderingen, waaronder adoptie van technologische ontwikkelingen. Denk hierbij aan verandering in leiderschapsstijl, houding en gedrag van medewerkers, communicatie aanpak, stakeholdermanagement en veranderaanpak. Haar ervaring op het gebied van Change management zet Inge in binnen de publieke sector waar zij vooral werkzaam is op projectbasis bij gemeenten, ministeries, zorginstellingen en het Rijk op het gebied van jeugdhulp en ouderenzorg. Voorbeelden van recente opdrachten zijn de inkoop van jeugdhulp voor 21 gemeenten, de inrichting van uitvoeringsorganisaties, ontwikkeling van handreiking voor toegang naar zorg, etc.
Als coach wil Inge proberen de cure en care sectoren bij elkaar te brengen en de impact van een project vooral te belichten vanuit een menselijke kant. Ze wil de kloof tussen technologie en mens verkleinen.

Raoel Osseyran

Raoel heeft een achtergrond in Informatiekunde met een specialisatie op het gebied van informatie beveiliging. Bij Deloitte is hij aan het werk als Security Consultant waarin hij advies geeft over Cyber Defense op strategisch niveau door beide bedrijfskundige en technische kennis te combineren. Door een toename in het aantal data lekken in ziekenhuizen en andere medische instellingen begint Cyber Security een steeds grotere rol te spelen binnen de medische sector. Raoel wil zich verder verdiepen in de medische wereld om van binnen uit oplossingen te bedenken op dit steeds crucialer wordend onderdeel van medische ICT systeem. Raoel heeft verder zelf veel ervaringen met ziekenhuizen vanuit zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis.

Freekje Huisman

Freekje heeft een bachelor in bedrijfskunde en een master in Change Management afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wegens haar interesse voor de zorgsector heeft zij daarna een master in Healthcare Management gevolgd aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Tijdens deze master liep Freekje stage bij een academisch ziekenhuis, waar zij zich focuste op de verandercomponent van ICT gerelateerde projecten. Sinds januari 2017 werkt ze bij Deloitte Consulting en is zij onderdeel van het zorg&ICT team.

Freekje is er van overtuigd dat er aandacht nodig is voor het verandervermogen van een organisatie, waarbij de verbinding tussen de medische professionals, de business en IT haar interesse wekt. Het delen, begrijpen en vertalen van de expertise en kennis van verschillende belanghebbende is een complex en uitdagend proces. Het belang om dit gezamenlijk op te pakken en onze krachten te bundelen is enorm. Freekje hoopt hier aan bij te kunnen dragen via de stichting medical business.

Marieke van Geffen

Marieke heeft een achtergrond in de psychologie en de bestuurskunde. Na haar opleidingen is ze gaan werken, eerst bij onderzoeksorganisatie als projectcoördinator en later als projectmanager en informatiemanager bij een GGZ instelling. In de afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan op het gebied van projectmanagement, verandermanagement, organisatie-inrichting en informatietechnologie.

Momenteel werkt Marieke als manager in het zorg & ICT team van Deloitte. Hierbij richt ze zich op snijvlak van de Zorg & IT, met een duidelijke focus op de zorg kant. Daarnaast is ze bezig met het afronden van haar promotietraject. Dit betreft een bestuurskundig onderzoek naar perceptie en het gebruik van kwaliteitssystemen in de GGZ. Centraal staat de vraag waarom bepaalde systemen wel of niet worden toegepast. 

Dat is ook waar Marieke zich het liefst mee bezig houdt, projecten gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg. Via de MBP coach pool hoopt ze dus ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaar houden van de zorg.

Gabriëlle Davelaar

Gabriëlle heeft Neurowetenschappen gestudeerd met een focus op het vroegtijdig ziektes kunnen voorspellen door het gebruik van big data analytics & machine learning. In haar bachelor periode is ze actief geweest in verschillende initiatieven, waaronder the 16 student entrepreneurs. The 16 student entrepreneurs richtte zich op het bevorderen van ondernemerschap in de studenten populatie door middel van een reis naar Amerikaanse start-up hubs. Tijdens haar master onderzoek in Boston heeft ze besloten dat ze de opgedane wetenschappelijk kennis wil toepassen in het bedrijfsleven om zo een verschil te maken.

Momenteel werkt ze voor Deloitte Forensic & Dispute services, waar ze zich bezig houdt met het ondersteunen van E-Discovery projecten en data analytische vraagstukken.

Daarnaast zet ze zich graag in voor projecten die erop gericht zijn technologie te introduceren in de medische wereld die vroegtijdig ziektes kunnen herkennen, inzicht kunnen geven in de juiste behandelmethode en het minst belastend zijn voor de patiënt.

Nanouk Botman

Nanouk heeft een bachelor bedrijfskunde en een master Business Economics afgerond. Na haar studie wilde ze zich graag meer verdiepen en inzetten voor de zorgsector en heeft ze het tweejarig AMC traineeship gedaan. Tijdens dit traineeship heeft ze verschillende verbeterprojecten gedaan op het gebied van de KNO zorg, geriatrie en de verpleegafdelingen. Alle projecten waren gefocust op het verbeteren van de patiëntenzorg en de efficiëntie.

Na het traineeship was ze benieuwd naar consultancy en is ze bij Deloitte Consulting gaan werken. Nanouk wil zich graag blijven inzetten voor de zorg, vandaar dat ze erg blij is met het Medical Business Project. Binnen de zorg gaat het over echt belangrijke vraagstukken en dat motiveert.

Vond u dit nuttig?