Smart City / Smart Cities

Article

Smart City

Hoe snel technologie onze economie en maatschappij verandert

Slimme steden of ‘smart cities’ bestaan op de kruising van digitale technologie, disruptieve innovatie en stedelijke omgevingen. Smart cities zijn een opwindende plek om te werken en te leven en de voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

De wereld wordt geconfronteerd met toenemende urbanisatie, terwijl de grote steden tegelijkertijd een magneet voor talent en de motor voor economische groei zijn geworden.
Daarnaast ervaren steden hardnekkige maatschappelijke uitdagingen: werkloosheid en criminaliteit vragen om oplossingen, de behoefte aan energie-efficiëntie en klimaat neutraliteit wordt steeds urgenter, de toenemende bevolking drukt harder op de stedelijke infrastructuur en de overheid moet structureel meer doen met minder middelen tot haar beschikking.

How rapid advances in technology are reshaping our economy and society

Transformatie stedelijke gebieden tot smart city

Technologie is vele jaren door steden opgenomen en toegepast. Echter, het tempo waarin deze adoptie plaatsvindt, is snel aan het toenemen en biedt potentieel om grote stedelijke uitdagingen op te lossen. Als gevolg daarvan transformeren stedelijke gebieden zich tot smart cities. In deze transformatie is disruptieve technologie slechts één van de drivers.

Het tweede ingrediënt van smart cities is data, de levensader van slimme oplossingen. De uitdaging is om de macht van data te gebruiken om slimme oplossingen te creëren die de werkelijke behoeften van stadsgebruikers aanpakken en door hen als zinvol worden gezien. Hun intuïtieve ontwerpt zorgt ervoor dat ze op natuurlijke wijze worden opgenomen, wat resulteert in duurzame gedragsveranderingen.
Uiteindelijk hebben slimme oplossingen alles te doen met menselijk gedrag. De derde pijler van smart cities is dan ook smart people. Focus op inzetbaarheid en het winnen van de ‘war on talent’ is van vitaal belang voor duurzame economische groei.

Van traditionele stad naar smart city

Deze transformatie van een traditionele stad naar een smart city gebeurt niet zo maar. Het succes hangt af van de kwaliteit van besluitvorming en de manier waarop deze beslissingen worden uitgevoerd. Voor het bestuur is de vraag of de overheid wordt overspoeld door al die ontwikkelingen of dat het bestuur door de juiste vragen en aanpak kan surfen op de golf van deze vernieuwingen om spelenderwijs problemen te adresseren en op te lossen met het ecosysteem waarin de overheid opereert: gebruikers van de stad, bedrijfsleven, startups en kennisinstellingen.

Wat is nodig om succesvol te zijn als smart city? Wat zijn de do’s en don’ts en wat kunnen we leren van de zogenoemde early adopter-steden? Dit rapport geeft een gezamenlijk standpunt van Deloitte en de stad Amsterdam over dit belangrijke thema dat de komende tien jaar zal vormgeven.

Dit rapport is bedoeld als een levend document. Nieuwe releases zullen regelmatig worden uitgegeven om technologische vooruitgangen en nieuwe voorbeelden van slimme oplossingen te belichten.

Smart City rapport

Het Smart Cities-rapport is onderdeel van Govlab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. Govlab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie.

Lees meer over GovLab

Meer weten?

Wilt u meer weten over Smart City? Neem dan contact op met Andries van Dijk via +31 (0)88 288 0049 of Hans Teuben via +31 (0)6 2039 7270.

Did you find this useful?