Uitdagingen residentiele jeugdzorg beinvloed door de woningmarkt

Article

Uitdagingen residentiële jeugdzorg beïnvloed door veranderingen op de woningmarkt

Een onderzoek naar het verband tussen de woningmarkt en het aandeel 18-23 jarigen in de residentiële jeugdzorg

State of the State heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de woningmarkt en het aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg. De analyse laat zien dat het de moeite loont voor gemeenten om te kijken naar de woningmarkt om de stijgende kosten voor 18-plussers in de residentiële jeugdzorg terug te dringen, maar er zijn ook andere factoren van invloed.

In Nederland maakten in 2019 volgens het CBS ongeveer 43.000 kinderen en jongeren gebruik van jeugdhulp met verblijf (dit wordt residentiële jeugdzorg genoemd). Dit is de duurste vorm van hulpverlening waarin een kind of jongere dag en nacht buiten zijn of haar eigen omgeving verblijft. Soms op vrijwillige basis, soms gedwongen. Volgens gemeentelijke experts kunnen deze kosten oplopen tot meer dan 50.000,- per jaar.

Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat het aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg toeneemt. Dit drijft de kosten verder op, is niet wenselijk vanuit het perspectief van de jongeren en geeft extra druk op de gemeentelijke begroting. Een van de mogelijke oorzaken die hierbij genoemd wordt is een krappe woningmarkt. In dit State of the State rapport wordt onderzocht of de stijging van het relatieve aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg kan worden verklaard door veranderingen op de woningmarkt. Nog niet eerder werd deze relatie gekwantificeerd. 

Kijken naar de woningmarkt loont

Uit de analyse blijkt dat er een significant verband is tussen de veranderingen op de woningmarkt en het aandeel 18-23 jarigen in de residentiële jeugdzorg. De onderzochte kenmerken van de woningmarkt verklaren voor ruim een kwart (26%) de variantie van het relatieve aandeel 18-plussers in de residentiële jeugdzorg. Dit betekent dat het moeite loont voor gemeenten om naar de woningmarkt te kijken bij de aanpak om residentiële jeugdzorg terug te dringen. Tegelijkertijd kan geconcludeerd worden dat er ook andere factoren van invloed zijn die niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Verder onderzoek moet uitwijzen welke factoren dat zijn en hoe belangrijk die zijn.

In de analyse is er zowel gekeken naar data van het CBS alsmede op basis van extra data uit vijf gemeenten. In het rapport aan de rechterzijde is het gehele rapport en de onderzoeksmethoden in te zien.

Over State of the State

Deloitte voerde dit onderzoek uit in het kader van State of
the State: een actuele data-analyse van ons land op basis van open data. Het
doel is beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op
het gebied van maatschappelijke kwesties als onderwijs, zorg, woningmarkt,
arbeidsmarkt en (cyber)criminaliteit.

Did you find this useful?