Article

Stappenplan aangifte verhuurderheffing 2021

Woningcorporaties

De aangifte verhuurderheffing 2021 moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend én het verschuldigde bedrag moet zijn betaald. Om een correcte aangifte verhuurderheffing in te kunnen dienen, kan het volgende stappenplan behulpzaam zijn.

De Belastingdienst voert controles uit op de juistheid van de ingediende aangiften. Mede hierdoor zijn correcte aangiftes met een goede, consistente en inzichtelijke administratieve onderbouwing (ook over voorgaande jaren) van groot belang. Vanzelfsprekend naast het reeds bestaande financiële belang.

Stappenplan aangifte verhuurderheffing 2021

Stap 1
Is er sprake van een zelfstandige onroerende zaak, zijnde een woning?

Stap 2
Zo ja, wat is het gebruik van deze zelfstandige onroerende zaak, zijnde een woning?

Stap 3
Zo ja, is de huursom (exclusief servicekosten) op 1 januari 2021 van de
zelfstandige woning niet hoger dan € 752,33?

Stap 4
Uitgezonderde zelfstandige (huur)woningen

Stap 5
Worden er meer dan 50 kwalificerende woningen verhuurd?

Stap 6
Over welke waarde moet verhuurderheffing worden betaald?

Stap 7
Is er sprake van heffingsvermindering die u in mindering kunt brengen op de te betalen verhuurderheffing.

Stap 8
Indien nodig, bezwaar tegen voldoening op eigen aangifte.

Lees hier het volledige artikel

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, uitleg willen hebben over de verhuurderheffing en de toekomstige ontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

Gert-Jan de Ruiter 088 - 2880361 
Matthijs Broekhuizen 088 - 2882411 
Toine van Baal 088 - 2884917 

Did you find this useful?