Toekomst van de Rijksoverheid: de Rijksoverheid als dienstverlener

Article

Serie Toekomst van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid als dienstverlener, één concern, werkgever en beleidsmaker

Er verandert veel in de wereld om ons heen, maar wat betekent dat voor de Rijksoverheid? In de serie 'Toekomst van de Rijksoverheid' nemen onze experts u mee in de ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid die van invloed zijn op het functioneren van de overheid.

Toekomst van de Rijksoverheid

De maatschappelijke rol van de overheid is in een hoog tempo aan het veranderen. Dat is nodig om de grote uitdagingen van nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Wat betekent dat voor de Rijksoverheid zelf? In de serie 'Toekomst van de Rijksoverheid' nemen onze experts u mee in de ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid die van invloed zijn op het functioneren van de overheid. De serie behandelt vier thema's en biedt concrete handvatten om in te spelen op deze ontwikkelingen.

1. De Rijksoverheid als dienstverlener

Hoe breng je de menselijke maat in beleid en uitvoering?

Wat de rapporten Ongekend Onrecht en Werken aan Uitvoering duidelijk hebben gemaakt is dat de Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsinstanties de menselijke maat uit het oog is verloren. Dat leidt tot lastig uitvoerbaar beleid en burgers die ernstig in de knel kunnen komen. De eerste aflevering van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ onderzoekt daarom hoe die menselijke maat onderdeel te maken van de totstandkoming en uitvoering van beleid, alsook binnen de organisaties die daarvoor verantwoordelijk zijn. ‘Aandacht voor het menselijke aspect bij het ontwerpen van de wet is één, maar we moeten tegelijkertijd onderzoeken wat uitvoeringsorganisaties daarvoor nodig hebben', betogen John Schattorie en Mario Kortman.

2. De Rijksoverheid als één concern

Combineren van data is essentieel voor een efficiënte, transparante en wendbare Rijksoverheid

De manier waarop verantwoording door de Rijksoverheid nu is georganiseerd kan efficiënter, transparanter en meer gericht op het snel verbeteren van beleid. De tweede aflevering van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ onderzoekt hoe overheidsdata ontsloten kunnen worden om de Rijksoverheid wendbaar te maken. Maak informatie in principe openbaar, betogen Arno Bastiaans, Wietske de Jong en Tessa van Bon.

3. De Rijksoverheid als werkgever

Zet in op multidisciplinaire samenwerking en het gebruik van technologie

De overheid moet snel kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen – de COVID 19-crisis heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. Om burgers en bedrijven goed van dienst te zijn is van belang de burger, en niet het proces centraal te stellen. In deze derde aflevering van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ staat de vraag centraal: hoe kan de overheid als werkgever en dienstverlener een flexibele organisatie creëren met aandacht voor de menselijke maat? Zet in op multidisciplinaire samenwerking en het gebruik van technologie, betogen Kim van der Werf en Frederike Rip.

4. De Rijksoverheid als beleidsmaker, uitvoerder en handhaver

Beleid en uitvoering in een steeds sneller veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Beleidsmakers en uitvoerders staan daardoor voor enorme uitdagingen: ze krijgen steeds meer en grotere taken die ze met veelal gelijkblijvende middelen moeten zien te klaren. Daarnaast vindt de uitvoering van meerdere wetten vaak in meerdere bestuurslagen plaats, waardoor de uitvoerbaarheid complex is. Een onhoudbare situatie. De vierde aflevering van de serie ‘Toekomst van de Rijksoverheid’ schetst de belangrijkste complicaties bij deze situatie, en geeft daarbij enkele handvatten die beleidsmakers en uitvoerders, waaronder toezichthouders, kunnen gebruiken om de situatie het hoofd te bieden. ‘Ga voor iedere wettelijke taak met elkaar in gesprek om de kaders af te stemmen, zodat uitvoerders weten waarvoor ze aan de lat staan’, en Sander Oudmaijer die pleiten voor het opfrissen van de beleidscyclus.

Did you find this useful?