Serie Toekomst van Steden

Article

Serie: Toekomst van steden in Nederland

12 trends die steden kunnen volgen om slimmer, duurzamer en veerkrachtiger te worden

In de nasleep van de coronapandemie heeft het World Economic Forum een 'Great Reset' aanbevolen. De Europese Commissie riep op tot 'een groen, eerlijk en rechtvaardig economisch herstel' en wereldwijd zien steden kansen om hun toekomstig beleid te veranderen, met de duurzaamheid van de planeet als belangrijkste aandachtspunt. Welke impact heeft de pandemie gehad op steden in Nederland, oftewel welke trends, uitdagingen en kansen zijn er?

2020 was een kritiek jaar voor steden en gemeenschappen. De pandemie trof de kern van ons stedelijk leven en lokale overheden moesten snel reageren om mensenlevens te beschermen. Tegelijkertijd moesten zij zoeken naar de beste aanpak om de langetermijneffecten van COVID-19 aan te pakken.

Binnen deze beide uitdagingen staat één onderwerp centraal: het belang van het menselijker maken van steden en het koesteren van een sterk gevoel van verbondenheid, waardoor duidelijk wordt waar steden het meest om zouden moeten geven - mensen.

Dit is het motto van de studie en de onderliggende gedachte van de 12 trends die zijn uitgewerkt in het rapport 'Urban future with a purpose'. Omdat we steden willen helpen om veranderingen teweeg te brengen, hebben we naar prominente actoren geluisterd om te begrijpen wat we kunnen verwachten voor de toekomst. Onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers en stadsbestuurders zijn slechts enkele van de mensen die we hebben geïnterviewd, en hun inzichten hebben geholpen bij het identificeren van 12 trends die steden, door gebruik te maken van technologie en data, kunnen volgen op hun weg om slimmer, duurzamer en veerkrachtiger te worden.

De toekomst van steden in Nederland

De 12 trends uit het wereldwijde rapport Urban future with a purpose zijn op te delen in 6 thema's: Economie, Leefomgeving & gezondheid, Mobiliteit, Energie & Omgeving, Veiligheid en Overheid & Educatie. Deze zes thema's - met de bijhorende trends, uitdagingen en kansen - zijn ook voor Nederlandse steden van toepassing. In de zes artikelen hieronder beschouwen onze experts per thema de relevantie voor Nederlandse steden.

1. Economie

Wat is er nodig voor een inclusieve, weerbare stad?

Deze eerste aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Economie, en gaat over de vraag wat er nodig is voor een inclusieve en economisch weerbare stad. 'Het effectief aanpakken van grootstedelijke problemen begint met inzicht krijgen in de aard, omvang en oorzaak ervan', betoogt Menno ter Wal. 'Om als stad aantrekkelijk te blijven, moet je programma's faciliteren die tot relevante en waardevolle ontmoetingen leiden’, bepleit Sjors Berns.

Lees het volledige interview hier.

2. Leefomgeving & gezondheid

De groene, slimme stad betaalt zich uit

Deze tweede aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Leefomgeving en gezondheid, en gaat over (positieve) gezondheid, de aantoonbare waarde van groene gebiedsontwikkeling, en over het belang van natuureducatie en technologische verbondenheid. 'Zodra we de economische waarde van een groene leefomgeving hard weten te maken, wordt groen een interessante businesscase', betoogt Iwan Zuidberg. 'Toegang tot internet zou een basisvoorziening moeten zijn, zeker nu we steeds meer mensen in hun thuisomgeving gaan behandelen', stelt Lucien Engelen.

Lees het volledige interview hier.

3. Mobiliteit

'Mobiliteit gaat over veel meer dan reizen'

Deze derde aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Mobiliteit, en gaat over de stedelijke mobiliteitstransitie, de tien- of vijftienminutenstad, en wat er nodig is om in de groeiende mobiliteitsbehoefte te kunnen voorzien. 'Naast het realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelpaden en mobiliteitshubs is het belangrijk dat gemeenten meer gaan samenwerken met het groeiende aantal aanbieders van mobiliteitsdiensten', stelt Wouter de Wit. 'Het helpt als we gaan beprijzen wat we niet meer willen, zoals het rijden in dieselauto's, en dat we belonen wat we wel willen zien, zoals volledig elektrisch rijden', betoogt Lennert Middelkoop.

Lees het volledige interview hier.

4. Energie & Omgeving

Wat is er nodig om de stedelijke energietransitie te versnellen?

Deze vierde aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Energie en omgeving, en gaat over de vraag wat er nodig is om de stedelijke energietransitie in een versnelling te brengen. 'Er moet meer landelijke sturing komen, want sturen op lokale doelen en ambities is niet optimaal: steden hebben wel een belangrijke rol als het gaat om de implementatie van landelijke targets op lokaal niveau', betoogt Oscar Kraan. 'We moeten toe naar grootschalige infrastructuurprojecten rond bijvoorbeeld warmte en elektriciteit waarbij subsidie en financiering op de juiste manier kunnen worden ingezet', bepleit Neil Lomax.

Lees het volledige interview hier.

5. Veiligheid

Veiligheid en slimme steden: waar staan we?

Deze vijfde aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Veiligheid, en gaat over de vraag hoe de slimme stad, waar alles steeds meer digitaal verbonden raakt en datagedreven werken de norm is, controle houdt op de cyberrisico's en privacykwesties die met deze ontwikkelingen samenhangen. 'Hou bij alles wat je ontwerpt rekening met veiligheid, privacy en ethiek', betoogt Hokkie Blogg. 'Formuleer als gemeente een goede visie over de vraag hoe om te gaan met datagedreven werken en ethisch handelen', bepleit Frank Smilde.

Lees het volledige interview hier.

6. Overheid & Educatie

Onderwijs als gedeelde publiek-private verantwoordelijkheid

Deze zesde aflevering van de serie 'Toekomst van steden' heeft als thema Overheid en Educatie, en gaat over de rol die de overheid als ook het bedrijfsleven spelen als het gaat om de educatie van steden en regio's, en in het bijzonder over de vraag wat er nodig is om van onderwijs een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te maken. 'Er ligt een belangrijke taak voor steden om inclusief onderwijs flexibel te organiseren waarbij elke burger op maat de kennis en de skills kan verwerven om volwaardig aan de maatschappij mee te doen en zich te ontwikkelen', betoogt Johan Stuiver. 'Je verantwoordelijkheid nemen als bedrijf betekent enerzijds dat je mensen goed opleidt, bijschoolt en omschoolt, maar ook dat je je verdiept in nieuwe, relevante AI-tools die je kunnen helpen om mensen aan te nemen die je zelf niet zou ontdekken', zegt Heike Dekker.

Lees het volledige interview hier.

Did you find this useful?