Top trends in HR: de organisatie van de toekomst

Article

Top trends in HR: andersoortig leiderschap

Grenzen verleggen

Het Deloitte Global Human Capital Trends Report 2017 beschrijft tien belangrijke trends in Human Resources. Dat gebeurt op basis van een wereldwijde enquête onder ruim 10.000 CHRO’s en HR-managers. Hier zoomen we in op trend 6: andersoortig leiderschap. 83% van de Nederlandse deelnemers aan het Deloitte-onderzoek vindt deze trend belangrijk tot zeer belangrijk.

Wat houdt de trend in?

Een nieuwe vorm van leiderschap

Steeds bedrijven passen hun organisatie aan om dynamischer en innovatiever te worden. Dergelijke veranderingen vragen niet alleen om nieuwe bedrijfsmodellen maar ook om een nieuwe vorm van leiderschap om deze modellen in beweging te brengen.


Een cultuur van innovatie

Het nieuwe type leider begrijpt hoe je teams bouwt en leidt, hoe je mensen verbonden en betrokken houdt, en hoe je een cultuur bevordert van innovatie, leren en voortdurende verbetering. Ze zijn in staat om een personeelsbestand te leiden dat bestaat uit vaste werknemers, freelancers en de crowd.


Begeleiden bij de digitalisering

Boven alles hebben organisaties leiders nodig die hen begeleiden bij de digitalisering. Zij moeten in staat zijn om het belang van trends in te schatten, de digitale toekomst concreet te maken, interne en externe grenzen te doorbreken en anderen op te leiden.

Human Capital Trends 2017

Download het rapport

Wat zeggen Nederlandse CHRO’s en HR-managers?

  • ‘Onze medewerkers krijgen de ruimte om hun werk continu te verbeteren. Daarbij hoort leiderschap dat uitgaat van de bedoeling (‘why’), waarin gestuurd wordt op doelen (‘what’) en ruimte wordt gegeven aan medewerkers om het hoe (‘how’) zelf te bepalen binnen de randvoorwaarden.’
  • ‘We hebben veel technisch gedreven managers, die het lastig vinden om het ‘hoe’ los te laten. Om dat te bereiken sturen we bij de werving van nieuwe managers nadrukkelijk op de dienende leiderschapsprincipes en bieden we ontwikkeltrajecten aan.’ 
  • ‘We zoeken leidinggevenden die meerdere stijlen kunnen hanteren: sturend en coachend, resultaatgericht en ontwikkelingsgericht.’
  • ‘Waar leiderschap zich vroeger vooral richtte op de procesgang, is er nu leiderschap nodig met focus op mensen, omgevingen en verbindingen.’
  • ‘Er is verbindend leiderschap nodig in alle lagen van de overheid om voeling te houden met een samenleving die heel snel verandert.’

Deze reacties hebben we verzameld tijdens een kennissessie met Next Gen CHRO’s en HR-managers die werkzaam zijn bij de overheid.

‘Behoefte aan een ander soort manager’

Veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Dat geldt ook voor het werk bij de Belastingdienst. Om wendbaar en transparant te zijn, is het belangrijk dat we moderniseren. Managers moeten daarmee kunnen omgaan.’

Managers moeten niet alleen de dagelijkse werkzaamheden aansturen maar ook veranderprocessen. Dat zijn twee heel verschillende petten. Innovaties roepen allerlei interessante vragen op over regulering en investering. Ondertussen neemt de druk toe om de bestaande processen slimmer, goedkoper en beter te organiseren.’

De overheid heeft behoefte aan een ander soort manager. Iemand die bijvoorbeeld verschillende generaties kan laten samenwerken, de uitstroom van pensioengerechtigden weet op te vangen én nieuwe mensen snel kan inwerken.’

We spraken met Jacqueline Willemars, wnd plv. directeur HR Belastingen bij de Belastingdienst

Vond u dit nuttig?