Top trends in HR: carrières en leren

Article

Top trends in HR: carrières en leren

Altijd in Real Time

Het Deloitte Global Human Capital Trends Report 2017 beschrijft tien belangrijke trends in Human Resources. Dat gebeurt op basis van een wereldwijde enquête onder ruim 10.000 CHRO’s en HR-managers. Hier zoomen we in op trend 2: carrières en leren. Deze trend is volgens de Nederlandse deelnemers aan het Deloitte-onderzoek het meest relevant: 86% vindt deze trend belangrijk tot zeer belangrijk.

Wat houdt de trend in?

Voortdurend in beweging

Doordat de gemiddelde levensverwachting stijgt, blijven we steeds langer werken. Tegelijkertijd is de halfwaardetijd van skills de afgelopen jaren in snel tempo afgenomen tot zo’n vijf jaar. Capability building vraagt om een leeromgeving die medewerkers aanzet om voortdurend in beweging te zijn en te leren.


Eigen verantwoordelijkheid

Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Jezelf ontwikkelen is iets van alledag en gebeurt steeds meer on-the-job. Bepaalde vroeger de directie het opleidingsaanbod, nu worden medewerkers getraind door collega’s via YouTube-video’s en participatieve livestreams op Facebook en Twitter.


Digitale platformen

Continue begeleiding en training door middel van digitale platformen speelt een belangrijke rol. Technologie verandert het leerproces. Klassikaal opleiden verdwijnt niet, maar gebeurt steeds meer real-time, interactief en mobiel.

Human Capital Trends 2017

Download het rapport

Wat zeggen Nederlandse CHRO’s en HR-managers?

  • ‘We begeleiden medewerkers in de bewustwording over hun inzetbaarheid en ontwikkeling. We motiveren ze met inspiratieprogramma’s en coaches om continu met hun loopbaan en vitaliteit aan de slag te zijn.’
  • ‘Bij taakstellingen en reorganisaties moet je eerst mensen van werk naar werk zien te krijgen. Vervolgens moet je mensen gaan werven voor nieuwe rollen. Het is mijn ambitie om die golfbewegingen om te zetten naar een meer geleidelijke stroom.’
  • ‘Wij gaan uit van constant leren. We willen dat medewerkers zelf de regie voeren over hun ontwikkeling. Maar we zitten nu nog erg in een zorgrol waarin de nadruk ligt het op aanbieden van opleidingen.’
  • ‘Medewerkers moeten zich open en kwetsbaar durven opstellen in de ontwikkeling die ze doormaken. Het vraagt om bepaalde competenties van leidinggevenden om daarover een gesprek te kunnen voeren.’

Deze reacties hebben we verzameld tijdens een kennissessie met Next Gen CHRO’s en HR-managers die werkzaam zijn bij de overheid.

‘We zitten in een zapcultuur’

De trend is dat we langer gaan werken, maar de praktijk is weerbarstig. Zijn alle werknemers toegerust om een leven lang te werken? Zijn alle werkgevers toegerust om een cultuur van verandering te stimuleren? Daar is nog wel wat ruimte voor verbetering.’

Ik denk niet dat er nog veel jongeren zijn die hun hele leven bij één werkgever willen blijven. Wat vinden zij wel belangrijk? Een adequaat loon is niet meer zaligmakend. Ze willen afwisselend werk doen, snel resultaat hebben en veel leren.’

We zitten met z’n allen in een zapcultuur. Dat bedoel ik niet negatief. De cultuur is ánders: sneller, meer afwisseling, meer impulsen, meer groei, meer uitdagingen. We leren steeds meer op andere manieren: niet alleen uit een boekje maar ook digitaal of van elkaar.’

We spraken met Philip Geelkerken, directeur van het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein

Vond u dit nuttig?