Top trends in HR: people analytics

Article

Top trends in HR: people analytics

Het herberekenen van de route

Het Deloitte Global Human Capital Trends Report 2017 beschrijft tien belangrijke trends in Human Resources. Dat gebeurt op basis van een wereldwijde enquête onder ruim 10.000 CHRO’s en HR-managers. Hier zoomen we in op trend 8: people analytics. 75% van de Nederlandse deelnemers aan het Deloitte-onderzoek vindt deze trend belangrijk tot zeer belangrijk.

Wat houdt de trend in?

Analytics is mainstream geworden

People analytics is niet langer voorbehouden aan een kleine groep technisch specialisten: analytics is mainstream geworden. Organisaties investeren in data-analyse voor onder andere personeelsplanning, talentmanagement en operationele verbeteringen.


Actuele vragen vanuit de business

Nieuwe oplossingen stellen organisaties in staat om real-time analytics toe te passen op actuele vragen vanuit de business. Dat leidt tot een dieper begrip en inzichten die het mogelijk maken om gericht actie te ondernemen.


Nog weinig vooruitgang

People analytics krijgt in ons onderzoek een hoge prioriteit, maar toepassing ervan vertoont nog weinig vooruitgang. Het percentage bedrijven dat HR-data verbindt met de business om bijvoorbeeld voorspellende analyses te doen, is nauwelijks toegenomen in vergelijking met het vorige jaar.

Human Capital Trends 2017

Download het rapport

Wat zeggen Nederlandse CHRO’s en HR-managers?

  • ‘Wij staan op het punt om iemand aan te nemen die kennis heeft van HR-analytics. Dat is belangrijk want er is een schat aan informatie.’
  • ‘We zijn bezig met het oprichten van een datalab. Er is veel informatie beschikbaar, maar om die met elkaar te verbinden… Dat is een ander verhaal.’
  • ‘Analytics is bij ons nog een HR-speeltje, maar we merken dat de behoefte aan inzicht onder managers groeit.’
  • ‘Vroeger was analytics iets voor een gespecialiseerd team, nu is het een bredere verantwoordelijkheid voor de gehele business.’
  • ‘Door een analyse van cijfers en geanonimiseerde persoonlijkheidskenmerken hopen we meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op ziekteverzuim.’
  • ‘Verschillende overheidsinstellingen gaan verschillend om met ziekteverzuim. Met analytics kun je op overheidsniveau ontdekken wat de meest effectieve manier is om ziekteverzuim aan te pakken.’

Deze reacties hebben we verzameld tijdens een kennissessie met Next Gen CHRO’s en HR-managers die werkzaam zijn bij de overheid.

‘Financiële en HR-systemen aansluiten’

‘We genereren onze informatie uit enkele aan elkaar gekoppelde systemen voor bijvoorbeeld personeelsadministratie, recruitment en mobiliteit. Daarmee stellen we overzichtelijke infographics samen met beelden en trends op het gebied van onder andere ziekteverzuim en werving.’

‘In de toekomst sluiten we de financiële en HR-systemen op elkaar aan. Ons strategisch capaciteitsmanagement is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de financiële middelen die onze opdrachtgever in de toekomst beschikbaar stelt en de verdeling van die middelen over de processen.’

‘We zijn nog niet heel voorspellend bezig, afgezien van de verwachte uitstroom vanwege leeftijd en trends op de arbeidsmarkt. Dat willen we graag uitbreiden. Daarin trekken we samen op met onder andere enkele grote bedrijven en ministeries. Uiteindelijk willen we de werkwijze Rijksbreed toepassen en leren van elkaar.’

We spraken met Frank Wormgoor, Manager Corporate HRM en Organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat

Vond u dit nuttig?