Veranderingen in het verantwoordingslandschap Herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties

Article

Veranderingen in het verantwoordings­landschap Herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties

De gevolgen van de Woningwet, handboek marktwaarde en andere onderwerpen …

De toepassing van de herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties levert in de praktijk veel vragen op, evenals de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. In deze publicatie geven wij u praktische handreikingen en antwoorden op veelvoorkomende vragen naar aanleiding van de introductie van de herziene Richtlijn.

wat kunt u verwachten …

De toepassing van de herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties levert in de praktijk veel vragen op, evenals de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. Dit is ook begrijpelijk, omdat sprake is van een aanzienlijk aantal wijzigingen voor de inrichting en totstandkoming van de jaarstukken met grote gevolgen voor administratieve organisatie en inrichting van uw systemen. Deze veranderingen hebben niet alleen effect op uw jaarstukken, maar ook op uw tussentijdse cijfers, uw interne organisatie, uw vastgoedsturing, de omgang en communicatie met uw stakeholders en de rapportage aan toezichthouders. Afhankelijk van de keuzes van uw organisatie, moeten ook delen van het informatiesysteem anders worden ingericht. Bijvoorbeeld de splitsing tussen DAEB en niet-DAEB en de registratie van objectgegevens. Deze keuzen vergen aanpassing van uw administratie en rapportages. Het is essentieel u tijdig voor te bereiden en weloverwogen keuzes te maken. In deze publicatie geven wij u praktische handreikingen en antwoorden op veelvoorkomende vragen naar aanleiding van de introductie van de herziene Richtlijn. Omdat de veranderingen veel breder zijn dan enkel aanpassing van verslaggeving, hebben wij nog een aantal andere relevante thema’s opgenomen.


Vragen welke wij beantwoorden, zijn onder andere:

Korte contouren van de Woningwet in relatie tot het veranderende verslaggevingskader

  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de actuele Richtlijn 645 voor toegelaten instellingen en wat zijn de consequenties daarvan?
  • Hoe gaat de overgang naar marktwaardewaardering in zijn werk. Waar moet rekening mee worden gehouden?
  • Wat zijn valkuilen in een taxatieproces?
  • Op welke wijze kan inzicht worden gegeven in de sprong van het eigen vermogen door toepassing van de marktwaardewaardering
  • Kies ik voor de basis- of de full-versie van het waarderingshandboek?
  • Welk effect heeft de herziene Richtlijn op het beeld van de jaarrekening?
  • Wat kan ik nog meer met de marktwaarde?
  • Wat komt er de komende periode nog meer op ons af?
  • En diverse overige actualiteiten waaronder XBRL, OOB-status, versnelling verantwoordingstraject en handboek DAEB/niet-DAEB


Meer weten over de herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties?

Wilt u meer weten over de herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties? Neem dan contact op met Ernst-Jan Jungheim via +31882880263.

Veranderingen in het verantwoordingslandschap - Herziene Richtlijn 645 voor woningcorporaties
Vond u dit nuttig?