Game changers en perspectief voor zorg en welzijn | Publieke Sector | Deloitte Nederland

Article

Game changers en perspectief voor zorg en welzijn

Verslag van het webinar: Beyond COVID-19

Donderdag 9 juli vond het webinar plaats over game changers en perspectief voor zorg en welzijn, in samenwerking met de NVTZ. Tijdens het webinar is er antwoord gegeven op de volgende vragen. Wat zijn de vijf "shifts" in de toekomst van de Nederlandse zorg? Wat is data en van wie is de data? Governance code; de letter of de geest? Tot slot hoe ziet de transformatie van toezicht eruit?

Go directly to

Om het webinar na te lezen, kunt u de presentatie nalezen middels het downloaden van het PDF-bestand aan de rechterzijde. De sprekers tijdens dit webinar:

  • Peter Kits: Peter is Partner en praktijkgroep-leider Digital Law bij Deloitte Legal. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken over verantwoorde omgang met gezondheidsgegevens. Peter publiceert regelmatig over dit onderwerp en doceert aan de Universiteit Utrecht en UVA MBA Healthcare over medische data.
  • Arnoud Aikema: Arnoud is sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling en opgeleid als registeraccountant. Hij zal vanuit het perspectief van de Raad van Toezicht ingaan op de vragen hoe Buurtzorg Nederland met de crisis is omgegaan en wat de crisis heeft geleerd.
  • Henk van der Stelt: Henk is als zeer ervaren lid of (vice)voorzitter van meerdere Raden van Toezicht al circa 20 jaar actief in de zorgsector. Zijn aandachtsgebieden zijn financiën, data/innovatie en ICT. 
Webinar Beyond COVID-19 | Game changers en perspectief voor zorg en welzijn

Meer informatie?

Het webinar blijkt een fijne en tijd-efficiënte manier te zijn om bij te praten en te leren van elkaars aanpakken. Als er een nieuw webinar wordt georganiseerd, zullen we u automatisch een update sturen. Heeft u nog vragen of feedback over het webinar Beyond COVID-19 of het aanvullende PDF-document? Wij helpen u graag. Neem dan contact op met John de Kok of Marco Walhout via de onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?