Vijf bouwstenen voor baanbrekende innovatie in de overheid

Article

Vijf bouwstenen voor baanbrekende innovatie in de overheid

In eerdere artikelen is het belang om als overheid te innoveren al aangegeven. Echter, hoe realiseer je als overheid innovatie die duurzaam en baanbrekend is? Publiek-private samenwerkingen zijn hierin essentieel, en vijf bouwstenen kunnen daarbij helpen.

Governance & Finance artikelreeks

Zoals we in eerdere artikelen hebben opgemerkt, is het belangrijk dat organisaties in de publieke sector op institutioneel niveau moeten innoveren, ongeacht of ze werkzaam zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs, centrale of lokale overheid. Ze zullen zichzelf verder of opnieuw moeten uitvinden en samen met burgers en bedrijven (nieuwe) producten en diensten creëren die waarde toevoegen in de wereld van vandaag, en in de toekomst. Maar hoe moeten ze dat doen? Hoewel veel organisaties in de publieke sector hun dienstverlening voortdurend verbeteren, missen ze de mogelijkheden om te innoveren op een institutioneel niveau.

Om succesvolle innovatie in de publieke sector te realiseren zijn er vijf bouwstenen gedefinieerd. Dit is geen handboek dat u volledig begeleidt door het proces van transformationele innovatie, maar een startpunt voor die mensen die de ambitie hebben om, waar nodig, de manier waarop organisaties in de publieke sector hun diensten organiseren en aanbieden (radicaal) te veranderen.

Redefining Government Together

Transformationele innovatie

Het idee dat de publieke sector niet kan of wil innoveren, is een mythe. Innovatie in de overheid vindt vrijwel elke dag plaats, van apps die real-time vervoersinformatie bieden naar nieuwe digitale manieren om mensen te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Innovaties in de publieke sector zijn echter zelden baanbrekend. Het zijn vaak verbeteringen van bestaande producten of diensten. Naast het feit dat baanbrekende innovatie binnen de publieke sector zeldzaam is, mislukt het regelmatig als het wordt geprobeerd. Dit komt vaak omdat er geen gestructureerde aanpak voor is. Richtlijnen om de interactie en ontwikkeling te structureren ontbreken, hierdoor worstelen leden van complexe organisaties of ecosystemen met de coördinatie en uitvoering van hun innovatieve activiteiten; een paradox.

Bij GovLab onderscheiden we drie niveaus van innovatie in de publieke sector; ‘core’, ‘adjacent’ en ‘transformational’ innovation (zie figuur).

Voor succesvolle transformationele innovatie moeten regels, processen en governance aanwezig zijn om te structureren waar, hoe en met wie te innoveren. Dat gezegd hebbende, moeten ze wel eenvoudig zijn. Door orde toe te voegen aan het proces wordt de efficiëntie verhoogd en is de kans groter dat de resulterende innovaties waarde creëren.
 

Bouwstenen voor succesvolle transformationele innovatie in de publieke sector

Op basis van uitgebreid onderzoek van onze collega's uit de Verenigde Staten, Ierland, en onze eigen ervaring hebben we vijf bouwstenen geïdentificeerd die van belang zijn voor het succesvol realiseren van transformationele innovatie in de publieke sector:

1. Bewustzijn en begrip vanuit het topmanagement

2. Een duidelijke en inspirerende innovatiestrategie

3. Governance voor transformationele innovatie; waarin het team onafhankelijk en agile aan de slag kan aan de ‘rand’ van de organisatie

4. ‘Innovation by Design’; een mensgerichte benadering om innovaties te ontwerpen, te bouwen en te schalen

5. Mechanismen om innovatie te stimuleren en te financieren

In de bijbehorende publicatie beschrijven we deze bouwstenen in meer detail en met concrete voorbeelden en geleerde lessen. We hopen dat het publieke organisaties die op institutioneel niveau willen innoveren, zal helpen dit te realiseren.
 

Meer in deze serie

Dit is het vijfde artikel in de serie over het belang van overheden om zich aan te passen. Organisatorisch en in de financiering, om zo effectief in te kunnen spelen op de kansen en uitdagingen van deze tijd.

Lees ook:

Artikel 1: Verdere transitie van een locale, industriele economie naar een globale, digitale economie

Artikel 2: Single point solutions zijn uit

Artikel 3: Welke rol wilt of moet de overheid spelen

Artikel 4: Elementen in het creëren van maatschappelijke waarde
 

Meer weten over hoe de overheid kan transformeren?

Neem dan contact met Jacco Maan of Daniel Charite.

Vond u dit nuttig?