Article

Een ketenbenadering voor het strafrecht

De vijf stappen om complexe rechtsstelsels succesvol te transformeren

Leiders in het strafrecht over de hele wereld proberen meer geïntegreerde ketens op te bouwen. Maar het aannemen van een ‘ketenbenadering’ is een enorme uitdaging. Wat zijn de vijf stappen om complexe rechtsstelsels succesvol te transformeren?

Strafrecht wordt vaak gezien als een juridische of administratieve aangelegenheid. Maar in de kern is misdaad diep menselijk en persoonlijk. De omstandigheden die tot misdaad leiden, zijn intiem, rommelig en complex. De gevolgen van criminaliteit zijn niet minder multidimensionaal.

Het voorkomen van criminaliteit, het waarborgen van gerechtigheid en het ondersteunen van terugkeer in de maatschappij zijn daarom niet dingen die strafrechtelijke instanties alleen kunnen doen. Zelfs het coördineren van een strafrechtelijk onderzoek en een succesvolle vervolging is een inspanning van meerdere instanties.

Leiders op alle niveaus van strafrechtelijke instanties zijn zich er steeds meer van bewust dat ze meer moeten doen dan alleen bestaande processen verbeteren om de resultaten voor de burgers te veranderen. Innovatie tijdens de pandemie heeft leiders een glimp gegeven van wat er mogelijk is wanneer leiders samenwerken over organisatiegrenzen heen in een ‘ketenbenadering'.

Hoewel er een groeiend theoretisch begrip is van de noodzaak ervan, is het een grote uitdaging om een ‘ketenbenadering’ van misdaad en gerechtigheid aan te nemen. Onze ervaring suggereert dat het opbouwen van samenwerkingen en het leiden van een fundamenteel herontwerp van services een aantal cruciale stappen vereist.

Dit document bevat zeven voorbeelden van over de hele wereld, en een praktisch kader met vijf ingrediënten, voor een succesvolle hervorming van het strafrechtsysteem.

Onderzoek "De toekomst van het strafrecht"

Dit artikel is onderdeel van de internationale serie artikelen “De toekomst van het strafrecht”. Deze artikelen zijn het resultaat van een internationaal Deloitte onderzoek in zes verschillende geografieën, waarbij meer dan honderd leiders uit justitie en de strafrechtketen zijn betrokken.

Lees alle artikelen hier:

De toekomst van het strafrecht

Prioritering van veranderingen in het rechtssysteem

COVID-19 en het strafrechtsysteem

Prioriteiten voor hervorming van het rechtssysteem

Disproportionaliteit in het strafrecht

Strafrecht en de technologische revolutie

Karen – Projectleider de Toekomst van het Strafrecht Deloitte

“De strafrechtketen is een complex systeem. De talloze spelers en soms tegenstrijdige prikkels maken het een uitdaging om te hervormen. Dit terwijl het huidige strafrecht al reeds meer dan een eeuw oud is. De meer recente gebeurtenissen zoals COVID-19, brengen de onderliggende problemen aan het licht en de behoefte aan verandering. Tegelijkertijd hebben ze ook de grote kracht en veerkracht van het strafrechtssysteem aangetoond. Rechtbanken, politie, het OM en anderen in het rechtssysteem hebben zich snel aangepast aan veranderingen, variërend van virtueel hoorzittingen naar nieuwe regels voor voorwaardelijke vrijlating.

De volgende stap in deze verandering vereist meer dan alleen individuele innovatie, het vereist gecoördineerde actie in het hele strafrechtsysteem. Deze systeembenadering is een grote uitdaging en vereist voornamelijk sterk en betrokken leiderschap op elk niveau. Maar met dat en de andere factoren die we in dit artikel hebben geïdentificeerd zijn er grote stappen te maken om het strafrecht in zijn geheel te verbeteren. Ondanks de uitdagingen die COVID-19 met zich mee heeft gebracht, is het versnellen van deze verandering toch wel de ‘silver lining’. Met een gezamenlijke inspanning kan de toekomst van het strafrecht effectiever en rechtvaardiger zijn dan ooit tevoren.”

Did you find this useful?