WNT Bezoldigingsnorm 2018 bekend

Nieuws

WNT Bezoldigingsnorm 2018 bekend

De algemene bezoldigingsnorm stijgt met 3,3%.

Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de WNT-normen voor 2018 bekendgemaakt. In vergelijking met de algemene bezoldigingsnorm over 2017 is er sprake van een stijging van 3,3%. Naast de algemene bezoldigingsnorm heeft de minister eveneens de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking staan tot WNT-instellingen bekend gemaakt.

19 oktober 2017

In vergelijking met de algemene bezoldigingsnorm over 2017 is er sprake van een stijging van 3,3%. De maxima zien er voor 2018 als volgt uit:
 

Algemene WNT-maximum
 

 

2018

Voorzitter Raad van Toezicht (15%)

Leden Raad van Toezicht (10%)

WNT-maximum

€ 187.000

€ 28.050

€ 18.700

 

Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
 

 

Kalendermaand 1 t/m 6

Kalendermaand 7 t/m 12

Vanaf kalendermaand 13

Per uur

€ 182

€ 182

Toepasselijke

bezoldigings-maximum

Gemiddeld per maand1

€ 25.300

€ 19.100

 

1 Het bezoldigingsmaximum is gekoppeld aan de duur van de opdracht. De genoemde bedragen zijn geen absolute maxima per kalendermaand; zij bepalen slechts hoe het bezoldigingsmaximum tot stand komt indien een bepaald aantal kalendermaanden wordt gewerkt.

Bezoldigingsstaffels

De bezoldigingsstaffels voor woningcorporaties, onderwijs en zorg worden uiterlijk in november bekend gemaakt. Zodra deze staffels bekend zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Vond u dit nuttig?