Kosten invoering Omgevingswet voor gemeenten

Evenement

Kosten invoering Omgevingswet voor gemeenten

Workshops in verschillende regio’s

De invoering van de Omgevingswet vraagt van uw gemeente een behoorlijke inspanning. U bent druk bezig zich goed voor te bereiden en dat kost ook nu al veel geld. Hebt u de kosten in beeld en hebt u voldoende middelen opgenomen in uw begroting?

Wij merkten dat veel gemeenten moeite hebben met de Omgevingswet en dat er veel vragen leven. Daarom heeft VNG het initiatief genomen om samen met Deloitte een handvat te ontwikkelen in de vorm van een financieel model. Er waren verschillende gemeenten betrokken bij de ontwikkeling en zij waren positief over de bruikbaarheid en de resultaten die het oplevert.

Financieel model

Met het financieel model kunt u met een beperkte inspanning, snel overzicht krijgen over de kosten gemoeid met onder andere de ontwikkeling van instrumenten en regelbeheer, de aanpassing van dienstverlening, informatiearchitectuur, processen en de gevolgen voor informatiebeveiliging en privacy. U hoeft slechts een beperkt aantal vragen in te vullen en het model berekent op basis van aannames wat de mogelijke investeringen, de exploitatielasten en de frictiekosten zijn waarmee u rekening moet houden. De uitkomsten krijgt u gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard voor uw eigen gemeente en dient u vervolgens specifiek te maken voor de eigen situatie.
Voor u is dat een bruikbaar handvat, bijvoorbeeld in de onderhandelingen over de Voorjaarsnota, om een beeld te krijgen van de effecten van de Omgevingswet voor de gemeentelijke begroting.

Ondersteuning bij invullen model

Het invullen van het model en het interpreteren van de uitkomsten vraagt aandacht. Wij kunnen gemeenten in één of meer workshops van een dagdeel begeleiden bij het invullen van het model. Op die manier kunt u snel tot een gedragen raming van de kosten van invoering van de Omgevingswet komen.
Voor vragen, neem contact op met Barend Duits.

Meer weten?

Wilt u meer weten over workshop Kosten invoering Omgevingswet? Neem dan contact op met Barend Duits via +31 (0)88 288 5755