Wet normering Topinkomens; actualiteitensessie 2018

Event

Wet normering Topinkomens; actualiteitensessie 2018

Verhoog het bewustzijn over de WNT binnen uw organisatie op een praktijkgerichte manier

De Wet normering topinkomens is complexe materie die ook nog eens met enige regelmaat wijzigt. Dit gaat dan weer samen met telkens nieuw overgangsrecht. Daar komt bij dat veel topfunctionarissen hun bezoldiging inmiddels moeten gaan afbouwen. De gevolgen kunnen groot zijn als op het einde van het jaar pas blijkt dat het bezoldigingsmaximum is overschreden. Daarnaast is het controle protocol aangescherpt, hetgeen betekent dat uw instelling moet laten zien welke interne beheersmaatregelen er zijn getroffen en hoe u dit controleert. Uiteraard dient de instelling vooraf bekend te zijn met deze wijzigingen in de WNT wet- en regelgeving. Zo worden risico’s eerder onderkend. Tijdens deze sessie kunt u voor uzelf vaststellen of u alle aspecten van de WNT goed in beeld heeft. Wij zullen praktijkervaringen delen, en zullen u tips geven hoe u de interne controle en processen op de WNT zo efficiënt mogelijke wijze kunt uitvoeren.

Wat levert de actualiteitensessie u op?

De actualiteitensessie is een uitstekend vertrekpunt om te verifiëren of u alle aandachtpunten voor de WNT binnen uw organisatie in beeld heeft en of u de controle en het proces wellicht efficiënter kunt inrichten.

Op basis van ervaringen uit de praktijk behandelen wij de aandachtpunten die wij veelvuldig tegenkomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Vrijwillige verlaging van de bezoldiging in het verleden (geen pensioencompensatie verstrekt, leaseauto met lagere bijtelling) in combinatie met de verplichting tot afbouw van de bezoldiging.
 • Verlofafspraken die feitelijk als ontslagvergoeding kwalificeren onder de WNT.
 • Onvolkomenheden in de werkkostenregeling die kunnen leiden tot een onverschuldigde betaling onder de WNT, zoals bijvoorbeeld:

             1. premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet aangewezen
                  als eindheffingsloon;
             2. gerichte vrijstellingen niet aangewezen als eindheffingsloon;
             3. ontbreken aanwijslijst.

 • Verkeerde doorrekening in de bezoldiging bij fiscale uitruilregelingen c.q. meerkeuze arbeidsvoorwaarden.
 • Geen melding opting-in gedaan voor leden Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, waardoor deze vanaf 2017 ten onrechte worden uitbetaald via de salarisadministratie.
 • Etcetera.

Onze specialisten die de sessie verzorgen, zijn zeer ervaren in WNT-vraagstukken die zich binnen de publieke sector voordoen. Uiteraard gaan we in op de door de deelnemers zelf ingebrachte vraagstukken.

Na afloop van de sessie heeft u kennis en handvatten om de controle en processen die zien op de WNT zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Aanmeldformulier

Voor wie is deze actualiteitensessie?

Deze actualiteitensessie is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met de WNT, zoals:

 • Leden van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen
 • Financieel medewerkers
 • Salarisadministrateurs
 • Personeelsfunctionarissen
 • Controllers
   

Programma

Het programma begint om 13.30 uur, ontvangst is vanaf 13.00 uur.
Na een informatieve sessie zullen wij om 16.00 uur afsluiten.
 

Datum en locatie

Arnhem               18 september 2018
Eindhoven           20 september 2018
Rotterdam           25 september 2018
Zwolle                  27 september 2018
Amsterdam         4 oktober 2018
 

Investering

De kosten bedragen per actualiteitensessie € 295 exclusief btw per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief koffie/thee en digitaal toegestuurde hand-outs van wat besproken wordt gedurende de actualiteitensessie.
 

Annulering

Tot twee weken voor aanvang van de actualiteitensessie kunt u schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de actualiteitensessie of niet verschijnen zonder afmelding, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, mag een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt. Deloitte behoudt zich het recht voor de actualiteitensessie bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 

Meer weten?

Wilt u zich inschrijven voor deze actualiteitensessie, kunt u onderstaand inschrijfformulier downloaden en versturen naar NLArnhemGesSecretariaat@deloitte.nl

Contact

Willeke Franken

Willeke Franken

Manager

Ben als jurist werkzaam voor de publieke sector. Ben vooral gespecialiseerd in de wet- en regelgeving waarmee zorginstellingen in de brede zin te maken hebben. Bijzondere aandachtsgebieden: Wet Toelat... More