Complexgewijze verkoop corporatie bezit

Solution

Complexgewijze verkoop corporatie bezit

De volkshuisvesting ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Deze veranderingen in regelgeving, woning- en financieringsmarkt resulteren in een drukkende werking op de kasstromen en verslechteren de liquiditeitspositie van woningcorporaties. De stagnatie in de woningmarkt zorgt op haar beurt voor tegenvallende uitpondresultaten. Complexgewijze verkoop biedt mogelijk uitkomst.

Uw uitdaging

Meerdere externe factoren zorgen voor toenemende druk op de kasstromen van woningcorporaties:

  • Verhuurdersheffing
  • Stagnerende verkoopopbrengsten bij uitponden
  • Terughoudendheid van commerciële financiers, met name voor ontwikkelprojecten.

Complexgewijze verkoop biedt mogelijk uitkomst om de kasstromen te verbeteren.


Hoe Deloitte u helpt

Aangezien de kopersgroepen verschillende strategieën en rendementseisen hebben, is het cruciaal elk van deze partijen met de juiste propositie te benaderen. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een verkoopplan en nog belangrijker bij de uitvoering ervan. De aanwezige kennis over de corporatiesector bij Deloitte in combinatie met onze contacten in de markt zorgen ervoor dat wij u in het volledige traject kunnen ondersteunen, waarbij voldoende aandacht wordt geschonken aan uw in- en externe verantwoording. Zo hebben wij kennis van en ruime ervaring met de beperkende voorwaarden van de circulaire (MG 2013-10) waar wij rekening mee houden.


Wat levert het u op

Onze uitgebreide netwerken bij de institutionele en particuliere vastgoedbeleggers stellen ons in staat om het verkoopproces gericht en efficiënt op te zetten. Wij kunnen snel partijen identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aankoop van uw vastgoed.
De verkoopteams bestaan uit meerdere specialisten: vastgoedadviseurs, fiscalisten en juristen. Door onze grote ervaring met woningcorporaties, vastgoedtransacties en de aanwezigheid van juridische experts weten we hoe de circulaire en gerelateerde bericht- en regelgeving het verkoopproces beïnvloedt en hoe hier op ingespeeld kan worden.
Wij hebben de laatste jaren diverse opdrachten voor woningcorporaties succesvol uitgevoerd op het gebied van transacties en strategie bepaling voor de vastgoedportefeuille.

Contact

Kees Zachariasse

Kees Zachariasse

Partner

Ik adviseer cliënten bij koop- of verkoop van vastgoedobjecten, -portefeuilles of aandelenbelangen in bouw- en vastgoedbedrijven en (her)financiering van vastgoed. Wij werken voor banken, projectontwi... More